Stikkord

, , , ,

Ved studiet Digital Kompetanse i Læring (DKL)Høgskulen i Volda jobber vi med videreutdanning av lærere. Vi forsker på og arbeider med god og integrert pedagogisk bruk av digitale verktøy i klasserommet og barnehagen. Mange har trodd at et «data-kurs» er nok for å gi lærerne det de trenger for å jobbe pedagogisk med datamaskin som verktøy. Det er svært langt fra virkeligheten. Kurs er kortvarig, har som regel kun mål om å lære et spesielt dataprogram og er ikke forankret i fag og læreplan. Vi jobber med «hele læreren». Først og fremst jobber vi med pedagogisk- og metodisk kunnskap og forankrer dette i lærernes fag. Det er faget som har kunnskapsmålene og vi trenger metoder for å nå dem, det er da de tekniske og metodiske kunnskapene kommer inn.

For å forklare hva god og integrert pedagogisk bruk av digitale verktøy er tar vi frem modellen ’Technological pedagogical content knowledge’ (TPACK) til Matthew J. Koehler og Punya Mishra (2006). Modellen omfatter tre kunnskapsområder: Fagkunnskap, pedagogisk kunnskap og teknologisk kunnskap (IKT). Modellen forsøker å beskrive den sammensatte kompetansen som en lærer bør ha for å kunne bruke digitale verktøy i læringsarbeidet til elevene.

TPACK

  1. A) er fagdidaktikk; læreren kan sitt fag og har pedagogisk og didaktisk kunnskap om formidling av dette.
  2. B) er det skjæringspunktet hvor man tradisjonelt har jobbet med IKT de senere årene. Hvor man har hatt en naiv tro på at teknologi i seg selv kan føre til bedre læring.
  3. C) er metodekunnskap uten faglig forankring. Mange har prøvd å lære metoder på kurs uten å oppnå den dypere faglige forståelsen og man sliter med å komme i gang med metoden i sitt undervisningsfag.
  4. D) er pedagogisk bruk av digitale verktøy. Du kan ikke prioritere innhold, pedagogikken, eller teknologien alene. Du kan ikke bare tenke innhold for så å finne noe teknologi som passer eller motsatt. Du må tenke organisk. Pedagogisk bruk av digitale verktøy omfatter med andre ord tre kunnskapsområder:
  • Fagkunnskap
  • Pedagogisk og metodisk kunnskap
  • Teknisk og metodisk kunnskap (IKT)

Ved planlegging og tilrettelegging av elevenes læringsarbeid er det lærerens oppgave å forhandle mellom de ulike kunnskapsområdene. Lærerens faglige, teknologisk og pedagogiske innsikt vil påvirke hvordan teknologien integreres i læringsarbeidet. I sin planlegging lar lærer de faglige målene være styrende og bruker sin pedagogiske innsikt og vurderer hvilke metoder og teknologi som er det rette verktøy for å nå de fagligemålene. Den læreren som har god og naturlig bruk av digitale verktøy er en lærer med fagdidaktisk IKT kompetanse (Teknologisk pedagogisk innholds kunnskap).

Utskriftsvennlig utgave finner du her.