Å få studentene til å forberede seg

Stikkord

, ,

De fleste lærere oppdager daglig at studentene ikke forbereder seg til timen. De er ofte ikke vant til å gjøre dette fra videregående. Å sette seg inn i stoff som kommer er en fin måte å få til dybdekunnskap. Det er i tillegg en kjent sak blant pedagoger at man skal henge nytt stoff på det studentene allerede kan. Men hva kan egentlig studentene fra før?

Dette er en oppgave designet for å få studentene til å ta i bruk fagstoffet og tenke gjennom det før forelesning/nytt emne bli gjennomgått.

Flere dager i forkant av et nytt emne kan studentene få en oppgave med fem spørsmål. Disse gis av flere årsaker: for lære studenter å forberede seg, å legge til rette for klassediskusjon, finne ut hva studentene kan fra før, lære studentene kildekritikk og å uttrykke egne meninger.

  • Finn en artikkel og les denne. Det første spørsmålet kan være at de skal finne en fersk artikkel eller video av interesse for studenten innenfor den angitte emneområde (f.eks. finn en fersk artikkel som beskriver en alternativ energikilde).
  • Forklar et begrep i artikkelen. Spørsmål nummer to ber om en generell forståelse av et begrep eller en vanlig definisjon (f.eks. er denne energikilden fornybar eller ikke fornybar? Forklar).
  • Tolk hva du har les og vurder påliteligheten. Tredje spørsmål oppfordrer studentene til å tolke hva de har lest og vurdert påliteligheten (f.eks. hvordan gjør dette energikilde sammenlignet med olje og kull? Eller hvordan vil dette energikilde hjelper med å møte vår nåværende og fremtidige energi behov?).
  • Hva mener du om emnet i artikkelen? Quizen avsluttes med et spørsmål som ber studentene om deres mening om emnet (f.eks. om å brenne søppel for å produsere elektrisitet er et alternativt drivstoff: ville du vært glad om din hjemkommune brukte metoden? Forklar).

Disse spørsmålene bør dekke tema som er aktuelle og relevante i faget og kobles slik opp mot verden utenfor campus. Be dem om å finne nyhetskilder og forskningsartikler og ikke blogger eller websider, slik at de lærer å være kildekritiske.

For det første hjelpe dette studentene til å komme i gang med tema og studentene er forberedt til forelesningen. For det andre dokumenterer denne øvelsen studentenes læringsbehov. Lærer kjenner også til svakhetene i studentenes funn og meninger fordi denne bør skanner svarene på forhånd. Det blir tydelig hva de kan og ikke kan før emnet startes. For det tredje lærer studenter å søke opp gode kilder og kildekritikk. Sist, men ikke minst så viser denne type oppgave at studentenes meninger betyr noe, og de blir bedt om å gi uttrykk for dem.

Dette er oppgaver som forbereder studentene til å delta aktivt i diskusjon av temaet. Det blir en aktiv diskusjon som belyser flere sider og studentene lærer å ta ordet og mene noe. Lærer kan spørre alle i salen / skjermen uten å sette denne fast fordi de skal ha gjort en oppgave i forkant. Spørsmålene presser studentene til å engasjere seg i materialet på et dypere nivå. De oppfordres til å bruke logikk og vitenskap til å støtte egne meninger. Når det diskuteres, kan lærer dele sine tolkninger av forskningen som er funnet og be om studentenes meninger. Det blir en diskusjon hvor flere sider og ulike meninger av en sak blir belyst. I løpet av disse diskusjonene blir studentene utfordret til og lærer å være kritiske til det de leser.

Studentens økende kunnskap om vitenskap hjelper dem til bedre å støtte egne meninger og ta klokere beslutninger. Lære får forklart at vitenskap ikke alltid er riktig, eller at man alltid enig. Som forskerspirer lære de mer om forskning, søke etter forskning, hva de tror på og hvordan de bør være kritiske til det de leser.

Velg tema som er av interesse motiverer studenter. Diskusjonene vil bli uformelle og livlige. Lærere som har gjort dette har funnet at denne tilnærmingen reduserer frykten for å gi feil svar foran klassen, så flere studenter deltar. Disse diskusjoner hjelper læreren å forstå hvordan de utenfor faget se på faget. Læreren blir bedre kjent med studenter, og de lærer å se hvordan en forsker tenker. Noen ganger blir studentene overrasket over å høre at forskere ikke har alle svarene.

Formelen for denne aktiviteten er ikke ny – studentene forbereder seg ved å «se seg om» i emnet, relaterer det de finner til det som skal studeres/blir studert og lærer å uttrykke egne meninger. Lærere har oppdaget at bruk av slike spørsmål effektivt forbereder og motiverer studentene til klassediskusjoner.

Kilde:

PATRICIA L. STAN «A Quiz That Promotes Discussion and Active Learning in Large Classes» https://www.facultyfocus.com/wp-content/uploads/2018/03/FF-Special-Report-designing-better-quizzes-opt.pdf