Hadde programvare vært en bil hadde ingen fått lappen!

Stikkord

Vi må ta førerkort for å kjøre en bil. Ingen stusser over det! Det er sånn det skal være. Vi lærer oss reglene og vi håndterer dem så godt vi kan. Ingen er feilfri og vi mennesker gjør av og til feil. Ja, av og til mister mennesker livet. Men menneskeheten kjører likevel videre. Den som gjør en feil får forenklet forelegg, en bot, mister kanskje lappen, eller settes i fengsel. En feil fører til en straff. Alle er enige i denne ordningen og den fungere.

I alle jobber får man et ansvar. Det finnes ikke en arbeidsplass med arbeidstakere som ikke har en eller annen form for ansvar. Alle trenger opplæring for å gjøre jobben sin rett. I tillegg har vi HMS-regler på arbeidsplassen. Alle vet hvilke regler som finnes og følger disse. Om vi bryter dem følger det en form for straff.

Slik er samfunnet bygget opp. Bortsett fra når det kommer til GDPR. Her blir arbeidstakere fullstendig avskiltet. De er tydeligvis ikke i stand til å følge de enkleste regler. Ikke skal de ha opplæring heller.

GDPR legger en klam hånd over det digitale.

Jeg har jobbet ved fire ulike høgskoler og universitet. Ingen av disse har hatt systematisk opplæring av ansatte i GDPR. Det samtlige har gjort er å sette IT til å vurdere om noe er godkjent eller ikke godkjent iht GDPR. Med hjelp av et personvernombud.

GDPR er nå blitt en klam svett hånd over det digitale. Det er få som bestemmer hva som er lov og alle andre går rundt og plages med programvare som enten er elendig eller som mangler helt. I skolenorge er det nå en så stor frykt for å gjøre noe galt at man velger å ikke kjøpe inn programvare som kan lette på hverdagen til både lærere og studenter. Jeg tipper at det også er slik i mange andre bransjer, men jeg kan bare snakke om min egen.

Jeg har aldri i mitt liv blitt så avskiltet som når det kommer til GDPR. Jeg underviser til og med i emnet. Selvsagt skal vi ikke kjøpe inn programvare som har åpenbare GDPR-utfordringer. Men jeg får ikke lov å ha programvare som det potensielt har en mulighet for GDPR-brudd. Når det kommer til GDPR blir alle og en hver ansett som ubrukelig til å håndtere reglement. IT og personvernombudet mener at ingen andre kan håndtere lovverket bedre enn dem.

Hva er årsaken til at programvare ikke kjøpes inn på grunn av en potensiell åpning for feilbruk? Det er ingen andre steder i samfunnet man er så til de grader på tåhev som her. Hvorfor kan man ikke kjøpe programvaren og gi opplæring? Hei denne programvaren funker supert, men du må ikke gjøre slik og så fordi da bryter du GDPR! Er det noe bedre at arbeidstakere bruker gratis programvare? De gjør jo det fordi de ikke har fått GDPR-opplæring!

Hadde programvare vært en bil hadde ingen fått lappen!