Stikkord

, ,

Basert på Flyum, K. H. En praktisk innføring i Femavsnittsmetoden for fagskriving datert 19.mai 2008 – fjernet fra UiO sider i 2014

flyum lage problemstilling

1.Friskriving – ”Å skravle tekst”

Mål: å løse ideer – finne grunnrisset i det du prøver å si
”Poenget mitt i denne skravlingen” Å reflektere høyt med seg selv.
Gjøre: Bare skriv i vei ”La skravla gå” – tegnsetting og skrivefeil og lignende lar du være å rette. Altså viskelær er ikke lov!

2.Lete etter budskapet – ”Kna og elte tekst”

Målet: å artikulere hovedbudskapet.
Du skal finne essensen i det du prøver å si for å overbevise deg selv om at du faktisk har et budskap – du bare så det ikke helt klart med en gang.
Gjøre: Skriv ut det du vil si! Bruk denne type setninger

 • ”Det jeg prøver å komme frem til her, er at det …”
 • ”Hovedpoenget mitt her, er…”
 • ”Det jeg vil ha sagt, er….”

3.Omforme til spørsmål – ”sloss med setningen”

Mål: Lete etter problemstillingen
Gjøre: Stryke først delen du har brukt i setningen og gjør den om til et spørsmål. Prøv deg frem med flere spørre ord og eventuelt omform setningen. Still disse kontrollerende setningene:  Peker spørsmålet jeg har laget i riktig retning? Eller hvilken retning peker spørsmålet?

 • er det dit jeg vil?
 • er spørsmålet godt nok?
 • er det virkelig et hovedspørsmål?
 • er det interessant?
 • er det for abstrakt eller generelt?
 • er det i det hele tatt mulig å svare på?
 • har jeg lyst og tid til å svare på det?
 • hvilke krav bør jeg stille til svaret?
 • hvordan skal jeg gå fram for å finne og å bygge opp et best mulig svar?
 • får man lyst til å begynne å svare: hva er svaret?

Er du ikke fornøyd så må du forme alternative spørsmål for å se om det finnes noen bedre.

4.Lete etter en retning – ”å spørre seg tom”

Mål: Finne retning og tema
Gjøre: Nå er tiden inne for å kna spørsmålet og retningen enda mer. Du skal lage alternative spørsmål. Du skal med andre ord «slåss mer med spørsmålet». Bruk flere av disse, kanskje alle for å bli godt nok kjent med det du ”baler så fælt med”:

 • bruk så mange spørreord du klarer og bytt spørreord til ditt spørsmål.
 • spissformuler spørsmålet
 • overdriv spørsmålet
 • vær frekt i spørsmålet
 • vær naivt i spørsmålet
 • snu spørsmålet på hodet
 • dele det opp i ledd
 • Lag hoved-, side- og underspørsmål
 • lage spørsmålet smalt (hvis det er luftig)
 • skriv minst tre alternativer av spørsmålet – gjerne flere på 5 minutter

Nå viser det seg ofte at det er flere innfallsvinkler på spørsmålet og det må gjøres et valg mellom disse.

5.Veiledning – ”Hva mener andre?”

Mål: Ta et valg
Gjøre: Nå skal du få veiledning på temaet og spørsmålene dine. Diskuter alternativene med en annen student eller veileder om alternativene. Dette fører ofte frem til et valg.

6.Siste finpuss på hovedsetningen – ”Polere problemstillingen”

Mål: Gjøre klar problemstillingen
Gjøre: Nå bestemme du deg for foreløpig hovedsetning og gjør eventuelt noen siste forbedringer  – skriv så dette spørsmålet øverst på et nytt blankt ark.

7.Forklaring og begrunnelse

Mål: Forklare og begrunne problemstillingen
Gjøre: Nå skal du forklare og begrunne hvorfor spørsmålet er verdt å stille. Og hvorfor det er verd å søke et svar på. Skriv masse stikkord og velg 3 av disse. Gjør en ny friskriving basert på disse tre ordene.

Nå har du skissert problemstillingen din, og gitt den en begrunnelse. Dette er en start på et større arbeid. Men du har nå fått en retning og en ”rød tråd”.