Stikkord

Jeg har lenge lurt på hva som kommer etter Blended og Flipped? Det kommer alltid noe nytt….. Og jeg tror jeg har funnet et svar. Design thinking (læringsdesign) er ikke så nytt lenger. Design ligger bak mange pedagogiske metoder – også dette man kaller HyperDocs

9.mars 2018 (Nytt blogginnlegg om hvordan jeg lager HyperDok på høgskolen)

HyperDocs ligner, men må ikke forveksles med, det vi kalte ‘arbeidsplan‘ i barneskolen. Forskjellen er helt klart muliggjort gjennom digtitale enheter og programvare. Og bygger på problem basert læring – ikke formidling. Arbeidsplaner var i papir (eksemplet jeg lenker til her er digitalt – men egentlig bare en pdf altså et bilde). Det er mye mer anvennelig med et digital dokument som forteller hva og hvordan studentene kan jobbe med stoffet – som har alle ressurser og forelesninger/tekster osv de trenger for å nå læringsmålene. «A HyperDoc …replaces the worksheet method of delivering instruction, adding innovation and inquiry based learning methods» L.Highfill (2014)

Skjermbilde 2018-02-19 kl. 12.31.33

HyperDocs slår sammen alt det vi har jobbet med de siste årene. Lærer designer læringsarbeidet slik at det blir samstemt. Dette gjøres  ved å blande forskjellige typer læringsaktiviteter, ulike ressurser, og bruker dine og andres omvendtfilmer. Så får studentene jobber aktivt med sitt eget læringsarbeid i eget tempo og slik det passer dem. Altså en kombinasjon av alle de metodene vi allerede kan og har lært oss de siste årene.

Obs eksemplene under er fra barneskolen:

Sjekk ut HyperDoc 50 States. Digital Road Trip. Og Narrative Writing HD: Draft, Revise and Publish. Begge disse har et tema og har forskjellige læringsaktivieter.

Som du ser i filmen så snakker han om å lage en personlig læringsopplevelse for studenten, og han deler hyperdoc inn i; Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate. Jeg tenker nok litt annerledes og disse ordene kan helt ikke automatisk oversettes til norsk. Ved å bruke Blooms taksonomi vil jeg utdyppe dette nærmere.

Å lage en Hyperdoc

Mange bruker Google dokumente. Men det er ikke nødvendig. En kan fint bruke annen teknologi som for eksempel OneNote klassenotatblokk, Padlet eller blogg. Poenget er at studentene skal kunne samskrive, drøfte, fordype seg, øve og jobbe i eget tempo. Fordelen med IKT er at det er lett å lære sammen, sammen lærer vi bedre og vi har alle forskjellige preferanser i eget læringsarbeid.

Start med å lage en digital mal for å gi en god visuell fremstilling, og lage en god organisering. Så fylles dokumentet ut med alle læringsaktivitene som trengs for å dekke tema som er valgt. Blandet læring handler om å gjøre forskjellige aktiviteter. Se noen undervisningsfilmer, lese tekster, høre podcasts, skrive refleksjonstekster, ta noen tester for å se om stoffet sitter / er forstått, øvelser, samarbeid, innleveringer, hverandrevurdering og diskusjoner både med og uten IKT. Hvor lang økten bør være (hvor mye arbeid HyperDoc’en inneholder) er opp til lærer og emne. Noen er tenkt kun for en dag, andre for en måned. Det er tema, fagets egenart, lærerens preferanser og ikke minst ønsker fra studener som til syvende og sist kvalitetssikrer disse. Målet er å nå læringsutbyttene på best mulig måte.

HyperDocs er basert på metoden problembasert læring og innovasjon. Følgende punkter/deler bør være representert i en hyperdoc:

Hyperdoc

Det handler om å identifisere stoffet en skal jobbe med. Altså innhente fakta og informasjon – fagstoff ala pensum og leksjoner. Det handler om: Les, se, hør, Finn ut, List opp, Gjenkjenn, Gjengi, Fortell om, Samtale om osv.

Så skal studenten definere hva kan jeg fra før og hva og hvordan må jeg jobbe? Å forstå stoffet gjennom samarbeid, Klassifiser, Finn, kontraster,Identifiser og Beskriv årsaksforhold og årsakssammenheng, Estimer, Forklar, Formuler, Illustrer, Sett spørsmål ved, Diskuter, Øv osv.

Nå skal studentene sette sammen ferdigheter og kunnskap til kompetanse.

De skal utforske stoffet dypere ved å anvende dette:  Finn/søk, Forbered, Tilføre, Kalkulere, Velg ut, Gjennomfør, utfør, Bryt ned, List opp, Sammenlign, kontraster, Analyser, Kritiser, Differensier, Forutse, Relater, Demonstrere, Lag hypotese, Modifiser, Iverksett, Konstruer, Bruk, Summer osv.

Så skal studentene produsere gjennom å skape og designe: Kombiner, Sett sammen, Organiser, Komponer, Design, Generaliser, Argumenter, Utled, Generer, Revider osv.

Tilslutt skal de evaluere og reflektere over læringsarbeidet: Vurder, Kritiser, Forsvar, Evaluer, Argumenter for og mot, Gi tilbakemelding, bedøm, Rettferdiggjør, Støtt opp om, Reflekter osv.

Det bør også gis en mulighet til fordypning. Mange studenter finner kanskje temaet interessant og vil fordype seg. Da bør de få mer å Lese, se, høre, Diskuter muntlig, Drøft skriftlig, Gjøre rede for, Analysere, Vurder, Argumenter, Revider, Summer opp.

Ved å bruke Google Suite eller OneNote klassenotatblokk (..wiki eller blogg) samarbeider studentene, produserer, reflekterer og deler. De jobber i eget tempo og ut fra eget kunnskaps- og ferdighetsnivå. Lærer får tid til å gå rundt å hjelpe i arbeidet. Er studentene syke er det lettere å ta opp arbeidet som de andre har gjort, da alle arbeidsoppgavene er listet opp. Til eksamen kan studentene gå igjennom hyperodocene for å se om det er ting de bør ta opp igjen. Dette gir studentene bedre kontrollere over eget læringsarbeid. Det er lettere for lærer å oppdage tema som trengs å gjentas, eller om det er behov for mini leksjoner.

Hvor blir det av læreren?

Jo denne er en designer og regisør for de ulike studentenes læringsarbeid – og en veileder på campus. Studentene møter på campus for å jobbe og ikke for å lytte. En helt annen måte å tenke på enn tradisjonell undervisning.

Det tar selvsagt litt tid å lage HyperDocs, men det tar også tid å lage gode leksjoner. I HyperDocs må læringsarbeidet ned i små enheter og læringsaktivitetene driver studentene mot målet. Lærer kan følge studenen gjennom en aktiv læringsprosess. HyperDocs er gjenbrukbare. Det er en fordel i høyere utdanning hvor lærere ofte jobber med de samme temaene år etter år. HyperDocs blir brukt, endret, fornyet og kvalitetssikret gjennom år. En lærer bygger seg opp en portefolio og over tid vil denne både spare tid og studentene jobber aktivt med godt planlagte og lærerstyret læringsaktiviteter. Det fine med hyperdocs er at man kan differensiere (alle studenter kan i prinsippet ha hver sin) og studenten har mer styring på sin egen læring og læringsaktivitet. Tenkningen bak hyperdocs er design av hele studentenes læringsaktivitet både hjemme og på skolen.

Les mer:

For de av dere som ønsker å vite mer så kan dere lese følgende blogg: https://www.cultofpedagogy.com/hyperdocs/ og denne https://www.huffingtonpost.com/entry/teaching-writing-with-hyperdocs_us_595d4238e4b08f5c97d066a1

Det er også en bok jeg kunne tenke meg om HyperDocs – med tilhørende nettside https://hyperdocs.co/about_hyperdocs

 Vi blir ikke arbeidsledige 😃 med det første…. Den nye Sway i Office 365 må da kunen gjør dette super elegant….Under finner du min første Sway. Ikke helt HyperDoc, men gir en smakebit på hva man kan få til i Sway. Flere eksempler kommer….

https://sway.com/s/uynSn0Uw8RBeCsDK/embed

Les mer om hvordan jeg jobber med HyperDoks i Norge.