Stikkord

TPACKFor å forklare hva god og integrert pedagogisk bruk av digitale verktøy er – tar vi frem TPACK-modellen[1]. Denne omfatter tre kunnskapsområder: Fagkunnskap (som de kaller Content Knowledge), pedagogisk kunnskap og teknologisk kunnskap (IKT). Modellen forsøker å beskrive den sammensatte kompetansen som en lærer i dag er forventet å ha for og kunne bruke digitale verktøy som støtte i undervisning og læringsarbeid.

Modellen er detaljert og vi skal ta for oss del for del. Vi tar utgangspunktet i fagkunnskapen som læreren har. Ved universitetet har alle fagansatte minst et fag.

Så tilfører vi pedagogikk og i overlappingen A) finner vi fagdidaktikk; læreren kan sitt fag og har pedagogisk, metodisk og didaktisk kunnskap til å undervise i faget.

Videre tilfører vi teknisk innsikt – da får vi to overlappinger til. I overlappingen B) har vi tradisjonelt jobbet med IKT de senere årene. Vi har hatt en naiv tro på at teknologi i seg selv kan føre til bedre læring i faget – at vi bare kan ta i bruk datamaskinen i faget uten å tenke over hvordan dette metodisk bør gjøres.

I overlappingen C) finner vi metodekunnskap uten faglig forankring. Mange har prøvd å lære diverse metoder på kurs uten å oppnå den dypere faglige forståelsen og man sliter med å komme i gang med metoden i sitt undervisningsfag. Metodekurs uten faglig tilknytning krever mye av den fagansatte. Denne må på egenhånd klare å omsette metode og teknologi inn i eget fag. En vanskelig øvelse for mange.

I midten finner punkt D) som kategoriserer god pedagogisk bruk av digitale verktøy i fag. Det er her den profesjonelle digitale læren jobber. Alle tre kompetansene er viktig på hver sin måte for å skape en god undervisning og tilrettelegge for gode læringsforhold for studenter.

Du kan ikke bare tenke innhold for så å finne noe teknologi som passer – eller motsatt. Du må tenke organisk. Pedagogisk bruk av digitale verktøy krever organisk samarbeid mellom tre kunnskapsområder:

  • Fagkunnskap
  • Pedagogisk og didaktisk kunnskap
  • Teknisk og metodisk kunnskap (IKT)

Hvordan jobber en profesjonsfaglig digitalt kompetent lærer?

Ved planlegging og tilrettelegging av studenters læringsarbeid er det lærerens oppgave å forhandle mellom de ulike kunnskapsområdene. Lærerens faglige, teknologisk og pedagogiske innsikt vil påvirke hvordan teknologien integreres i læringsarbeidet.

I planlegging lar lærer de faglige målene være styrende og bruker pedagogisk innsikt og vurderer hvilke metoder og teknologi som er det rette verktøy for å nå de faglige målene. Vi har i dag fått mer innsikt i hvordan vi kan bruke digitale hjelpemidler for å understøtte læring; eksempelvis kan nye digitale verktøy kan gjøre læring mer effektivt, gjøre ting vi ikke kunne tidligere og være godt verktøy i studieteknikk.

For å få dette til fordrer det at den profesjonelle digitale læreren har metodisk og teknologisk innsikt tilpasset sitt fag. Den profesjonelle digitale læreren jobber her for å fasilitere studentenes læringsaktivitet både på campus og hjemme med pedagogisk tilrettelagt fagstoff og teknologi som understøtter arbeidet studentene og ikke minst læreren skal gjøre.

[1] ’Technological pedagogical content knowledge’  Koehler og Mishra, 2006