Stikkord

Filmen er laget for USN fagansatte.

Skolen er ansvarlig for elever/studenter og ansattes personopplysninger. GDPR er de nye EU-reglene for hvordan personopplysninger skal behandles. Denne filmen er laget for USNs fagansatte (lærere). Hos oss er det i dag vanlig å filme undervisning. Vi vil her se på fagansattes behandling av personopplysninger og da spesielt film AV studenter. I hovedsak behandles da personopplysninger som navn, stemme og ansikt og det må da innhentes samtykke av samtlige som vises på film.

Personopplysninger skal bare samles om nødvendig. Fagansatte skal altså gjøres en vurdering i hvilken grad det er nødvendig å samle personopplysninger. Er det nødvendig å filme studentene? Kan vi få like godt resultat uten? Hvilken nytte har filmen av studentene?

Skolen kan ikke innhente og utlevere personopplysninger uten samtykke. I dette tilfellet betyr dette at en film inneholder personopplysninger som vi da samler inn og deler ut til resten av klassen via våre systemer. GDPR krever et informert samtykke – studentene har rett på god og forståelig informasjon før samtykket eventuelt gis. Samtykket skal også kunne trekkes like lett som det ble gitt.

Personinformasjonen skal ikke brukes til annet enn det det er gitt samtykke til. Hver fagansatt som skal filme har ansvar for å innhente samtykket og håndtere eventuelt trekk av samtykke. Filmer AV studenter skal ikke lagres på en privat datamaskin eller andre private lagringsenheter.

Studenter kan faktisk kreve sletting i ettertid. Når personinformasjon samles inn ligger det et krav om å ha sletterutiner. USN har utarbeidet rutiner for sletting i våre systemer når fagansatte bruker sin FEIDE-pålogging.

Når undervisningsfilm lages av og med ekstern lærer skal det foreligge både samtykkeskjema og opplysning om sletterutiner. Den som henter inne eksterne foredragsholdere/lærere har derfor ansvar for at disse skriver under en samtykkeerklæring og det skal oppgis hvor lenge filmen blir brukt, til hva og når den skal slettes.