Stikkord

,

Jeg har tidligere kommentert rammeplanens læringsutbytter (LUB). Nå har jeg gått igjennom og sett hva som er endret.

Forskrift for rammeplan er vedtatt juni 2016 (1.-7.)

Lærerstudentene på utdanningen for 1. til 7.trinn vil kunne ta mastergrad i begynneropplæring, noe som er helt nytt. For begge masterutdanningene blir digitale ferdigheter og bruk av IKT i undervisningen sterkere vektlagt enn i dag – i alle fag.

+Profesjonsfaget vårt Pedagogikk heter ikke lenger profesjonsfag men pedagogikk og elevkunnskap PEL. Det nytter å klage lærere 🙂

+ To LUBer har nå mobbing i seg. Vel og merke uten «digital», men viktig. Djupedal har gjort jobben sin!
+ Læringsteori har for første gang kommet inn i en LUB i lærerutdanning(!) Fantastisk. Høres kanskje merkelig ut – men læringsteorier har ikke stått der før!
+ Retningslinjene er nå førende (disse kommer i september). Dette stod ikke i forslaget. Man kan nå gjøre lokale tilpasninger. Åpner for flere typer lærerutdanninger slik jeg ser det.
+ Fokus på helhet i utdanningen. Mye tydeligere nå enn i forslaget.
+ Uten tvil har de fremhevet begynneropplæringen – enda mer enn i forslaget.
+ «Avansert» er flyttet fra ferdigheter til generell kompetanse. Et nivå opp for profesjonsfaglig digital kompetanse. Enda viktigere med andre ord!
+ ”Kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse.” Faglige problemstillinger + profesjonsutøvelse knyttes her til digitale ferdigheter! For første gang jeg vet om er FAG + DIGITAL knyttet! MEN det er under generell kompetanse…

– Mediekunnskap er fjernet helt: ”kan vurdere og utnytte medieutviklingen og veilede barn i deres digitale hverdag” er fjernet! Ikke bra i et samfunn som flyter over av media.

– Informasjonskompetanse er fjernet helt: ”Kan søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning….og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder…” er fjernet! Ikke bra i et samfunn hvor mengden informasjon dobles hvert år.

– I tilpasset opplæring er det digitale fjernet helt. Ikke bra – en av de store grunnene til å bruke digitale verktøy er jo nettopp tilpasning. Tar heller ikke inn over seg adaptiv læring som er på full fart inn i skolen.

Mye positivt, men jeg er fortsatt ikke «happy» – forslaget som lå på bordet først var bedre!

Å miste tilpasset opplæring, mediekunnskap og informasjonskunnskap er tragisk i en lærerutdanning for fremtiden!