The Sutton Trust-EEF Teaching and Learning Toolkit er en oversikt over utdanningsforskning som gir lærere og skoler veiledning i hvordan de kan bruke ressursene til å forbedre undervisningen. De lager både oversikter over all forskning inne på et felt og har egne forskningsforsøk. Toolkit dekker pr i dag 34 emner, det er en levende ressurs som vil bli oppdatert jevnlig. Hvert emne er oppsummert i gjennomsnittlige innvirkning, bevis og kostnader.

Hvorfor er forskning nyttig?

Alle steder spør man : virker det? I skolen kan det se ut til at det er politikerne som bestemmer hva som virker. EEF mener at skolefolk må ta til bake egen profesjon. Noe jeg selvsagt er enig i! Tenk om en politiker skulle blande seg inn i legen eller sykepleierens jobb?

EEF har tatt inn over seg at forholdet mellom utgifter og elevutbytte ikke er enkelt. Elevutgifter i Storbritannia økte med 85% mellom 1997 og 2011, men forbedringer i elevutbytte var likevel marginal jevnt over. De mener at utdanningsforskningen kan hjelpe skolene å få maksimalt “igjen for pengene pedagogisk». Hva kan vi gjøre for at elevene får mest igjen? Hva virker best? I Norge har vi hatt Nordahl og vi har vel alle hørt om Hattie – nå kan vi løfte blikket og holde øye med EEFs nettside og få oppdatert info om hva som virker!

(Forklaringer under bildet)

Skjermbilde 2016-03-15 kl. 11.52.37

Gjennomsnittlig effekt vises i måneder tjent!

Gjennomsnittlig effekt er anslått i forhold til hvor mange måneders fremgang man forventer eleven kan gjøre. For eksempel så viser forskning, oppsummert i Toolkit, at å forbedre kvaliteten på tilbakemeldingene til elevene har en gjennomsnittlig effekt på åtte måneder. Dette betyr at om en gir høy kvalitet på tilbakemeldinger til elever i en klasse vil dette gi dem i gjennomsnitt åtte måneder mer fremgang i løpet av et år i forhold til en annen klasse.

Disse estimatene er basert på «effektstørrelser” rapportert i britiske og internasjonale komparative data (se tabell nedenfor). Effektstørrelser er kvantitative mål på effekten av ulike tilnærminger til læring.

Kostnader vises i pund-tegn

Kostnadsanslagene er basert på den omtrentlige kostnaden ved å implementere i en klasse på 25 elever.

Bevis vises som hengelåstegn

Bevis estimatene er basert på: tilgjengeligheten av bevis (dvs. antall system eller metaanalyser og mengden av primærstudier som de syntetisere); den metodiske kvaliteten av primær bevis; og påliteligheten eller konsekvens av dette innvirkning på tvers av studiene anmeldt. For mer informasjon om Toolkit metodikk kan du se Toolkit Tekniske vedlegg.