Stikkord

, , ,

Hvorfor i all verden skal vi bruke sosiale medier i klassen? Det får de da virkelig nok av på fritiden!

Det er en stund mellom hver gang vi opplever altovergripende (disruptiv) endringer i hverdagen. Men sosiale medier har endret måten vi kommuniserer på, hvordan vi forholder oss til venner, hva venner er, hvordan vi søker informasjon, hvordan vi sorterer informasjon, hvordan vi grupperer oss og samarbeider. Slik kan jeg fortsette en stund til. Samtidig har vi fått oppslag om blant annet kommentartroll, utlevering av privat informasjon, overgrep, feilinformasjon, digital mobbing osv. Jeg kunne holdt på en stund her også.

Hvorfor skal vi lære barn (og lærere) om sosiale medier?

Fordi det er så altovergripende. Fordi det er så lett å trå feil. Fordi barn i dag ikke skiller mellom en digital identitet og identitet (Og de har rett: i dag har vi ikke to identiteter, det var før når vi IKKE brukte eget navn på 90-tallet). Fordi det er kraftige verktøy som er geniale å bruke i skolen. Offentlig kommunikasjon er noe alle må lære. Det har vi sett mange eksempler på. Samfunnet flyter over av informasjon og mange sliter med å forstå hva som er rett informasjon fordi de ikke kan kvalitetssikre. Og slik kunne jeg holdt på en stund til.

Hvordan skal vi bruke sosiale medier?

La elevene gjør jobben. Vi velger selvsagt først ut mål og så kanal. Man skal ikke bruke for å bruke. Vi bruker for å lære!

Overraskende for mange er at selv små elever kan for eksempel blogge. Vi lar ikke elever skrive fritt fordi vi har et mål. Og vi kvalitetssikrer. Sosiale medier kommer med nye tekstsjangere. Elever i dag er omgitt av multimodale tekster, statusoppdateringer, tweets, lyder og filmer, disse må læres. Man lærer best av å gjøre.

Kontakt andre lærere og bli enige om å møtes på nett. Klasser, selv de yngste, lærer mye av å snakke med andre. Identitet, kultur og tradisjon kan utveksles gjennom hva, hvordan og hvorfor de gjør ting. Språk og offentlig kommunikasjon er vesentlig i dagens samfunn, dette er en morsom måte å møtes på.

Sammen med elevene kan dere sette opp et abonnement på nyheter som dere ser på faste tidspunkter. RSS er et fantastisk hjelpemiddel.

Foreldre er opptatt av egne barn og samfunnet i sin helhet deler. La klassen dele egne aktiviteter. Dere kan ha egen Facebook-side, egen Pinteres-konto/board eller egen Twitter-konto. Alt etter hva dere blir enige om å dele. Å dele pedagogiske tips er også en fin måte å samhandle med verden på.

Mange klasser går på tur. Hva med å spore turen med GPS? Se hvor langt en har gått. Hvor langt er det? Hvor lang tid vil vi bruke på å gå 3 ganger lenger? Hvor langt gikk vi i minuttet? Hvor langt er det hjem? Hvor stor er skolegården?

La elevene forklare hverandre hvordan de gjør ting. Hvordan man løser et mattestykke. Eller du kan selv lage en omvendt undervisningsfilm.

Sosiale media