Stikkord

, ,

Mange lærere har kommet langt i sin digitale reise. Likevel er det mye som gjenstår og jeg har prøvd å lage en liten huskeliste på hva som er viktig, som ofte blir oversett.

Denne lille tabellen er ment som en veiledning til alle lærere i alle fag. Det er jo ikke slik at man bare bruke regneark i matematikken. Dette er et fantastisk verktøy i mange sammenhenger.

Vi har aldri hatt så mye informasjon noen gang  – og elever må lære å finne, sortere og kvalitetssikre. Alle lærere, uansett fag eller tema, må undervise i informasjonskompetanse – kontinuerlig. Alle fag har forskjellige ressurser og synonymer. Det er helt utrolig at så mange blir overrasket når jeg sier at informasjonskompetanse er fagavhengig (?) Spør en tenåring om hans interessefelt, hvor han søker informasjon, hvordan han gjør dette osv. Han kan vise en fantastisk bredde i søk, ressurser og informasjonskompetanse på området. Men spør han samtidig om hvordan finne gode ressurser i et skolefag…..da vil du få et helt annet svar.

Eller hvor mange lærere har tatt i bruk lyd som teksttype i sitt fag? En teksttype vi forholder oss til hver dag, mange ganger om dagen. Mange elever, lærere og studenter hadde nytt godt av å vite hvordan man lager slike tekster.

Å dokumentere med foto er i dag en utbredt «huskelapp» funksjon på alle mobiler, eller en måte å kommunisere på, eller en måte å lære bort på osv. Å ta foto er ikke alltid ment for å ta gode foto – men for informasjon. Foto er en teksttype brukt i alle sammenhenger i samfunnet i dag. Her menes også å filme skjermen, å filme sekvenser – altså ikke bare stillfoto.

Det er alltid mange sider av et verktøy. En funksjon som mange glemmer men som omtrent alle bruker i dag er GPS. Det er viktig i dagens samfunn å kunne navigere ved hjelp av GPS, finne steder på digitale kart, forstå topologi osv. Dette er like viktig i barneskolen som i lærerutdanningen. Å gå tur med GPS, se hvor man har gått, forstå at man kan bli sporet og ikke minst bruke det som lek: skattejakt!

Som lærer må man stille seg åpen og spørre: hva kan dette tilby meg i mitt arbeid?

digitale målmål for neste år.jpg