Da har endelig AAP innsett at media bare er et nytt lekemiljø for barna og at tid ikke er en god nok måleenhet! Du kan lese den engelske versjonen her. Dette er min oversettelse 🙂

Media er bare et nytt miljø. Barn gjør nesten de samme tingene de alltid har gjort. Som ethvert miljø, kan media ha positive og negative effekter.

Foreldrerollen har ikke forandret seg. De samme foreldrereglene gjelder for alle barnas miljøer også virtuelle. Vær sammen med dem. Sett grenser; barna trenger og forventer dem. Lær dem godhet. Være involvert. Bli kjent med deres venner, og hvor de er.

Å opptre som rollemodell er viktig. Begrens din egen mediebruk, og vær en rollemodell for barna på nett. For å være en oppmerksom forelder kreves det at du har ansiktstid fra skjermen.

Vi lærer av hverandre. Forskning viser at svært små barn lærer best via toveis kommunikasjon. «Taletid» mellom omsorgspersoner og barn er fortsatt viktig for språkutvikling. Passive videopresentasjoner fører ikke til språklæring hos spedbarn eller små småbarn. Jo mer mediet bidrar til samspill, jo mer pedagogisk verdi kan de ha (f.eks en pjokk som videochatter med en forelder som er på reise). De optimale pedagogiske mulighetene gjennom media begynner etter fylte to år, da kan media gi læringsresultater.

Innhold har betydning. Kvaliteten på innholdet er viktigere enn tidsbruken. Prioriter heller hva barnet bruker sin tid på i stedet for bare å telle minutter eller timer.

Let etter gode samlinger. Mer enn 80.000 apps er merket som pedagogiske, men veldig lite forskning bekrefter deres kvalitet. Et interaktivt produkt krever mer enn bare en funksjon som for eksempel å «skyve og dra» for å lære. Let etter samlinger av apps for barn hos organisasjoner. De har ofte anmeldelser, alderstilpassede programmer, spill og programmer.

Deltagelse teller. Familiedeltakelse med media forenkler sosiale interaksjoner og læring. Spille et spill med barna. Dine perspektiver påvirker hvilken medieopplevelse dine barn har. For spedbarn og småbarn, er deltagelse avgjørende.

Leketid uten det digitale tilsnittet er viktig. Ustrukturert leketid stimulerer kreativiteten. Prioriter daglig leketid, spesielt for de aller yngste.

Sett grenser. I likhet med alle andre aktiviteter bør teknologibruk ha rimelige grenser. Ta stilling til om ditt barns teknologibruk hjelper eller hindrer deltakelse i andre aktiviteter?

Det er OK for tenåringer til å være på nett. Nettrelasjoner er en integrert del av ungdommens utvikling. Sosiale medier støtter identitetsdannelse i dag. Lær ungdommen passende atferd; dannelse gjelder også digitalt. Be tenåringen om å vise deg hva de gjør på nettet, for å hjelpe deg å forstå både innhold og kontekst.

Lag teknologifrie soner. Bevare familiens måltid. Lad enheter om natten utenfor barnets soverom. Dette vil oppmuntre til familietid, sunnere matvaner og sunnere søvn.

Barn er barn. Barna vil gjøre feil ved bruk av media. Disse feilene kan være lærenyttige om de håndteres med forståelse. Visse avvik derimot, som for eksempel seksuelle meldinger eller selvskadings bilder, signaliserer behov for en nærmere sjekk.