Stikkord

,

Endelig er dagen kommet og professor Ludvigsen har overlever NOU 2015:8 til kunnskapsministeren @konservativ!

NOU 2015:8 er laget på grunnlag av NOU2014:7 hvor underlaget blant annet er kunnskapsløftet og nyere forskning på læring og skole.

Det er lenge siden skolens innhold er fornyet og nå påpeker Ludvigsen at forskningsgrunnlaget for skole er viktig. Jeg kan ikke si meg mer enig. Vi må få en forskningsbasert skole og ikke erfaringsbasert skole. Erfaringstyranni har vi hatt i altfor mange år. Ludvigsen påpeker ta vi nå har mye forskning som viser til et sett av læringsprinsipper – disse prinsippene må ligge til grunn for læringsarbeidet i skolen. Viktigere ord er vel ikke sagt om skolen på mange år! Skolen har tradisjonelt lært opp elever ved å formidle kunnskap (eller informasjon som det egentlig er – for kunnskap blir det først når elevene faktisk forstår og internaliserer dette…). Formidlingspedagogikken har feilet i mange år. Tenk på alle de timene vi har sittet og hørt på forelesere – hvor mye husker du? Det er kjent siden 70-tallet at vi detter av etter få minutter om ikke vi finner forelesningen interessant. Likevel fortsetter altså lærere å messe videre som i den katolske kirke!

Elevene skal settes i stand til å forstå begreper, metoder og prosesser. De skal kunne iverksette handlinger som er viktig for å lære. Dette har vi i Volda jobbet for lenge. Digital studieteknikk – eller studieteknikk – er ikke satt på dagsorden i skolen: hvor målet er å lære! Paradoks! Ei heller kan lærere nok om hvordan hodet lærer og fungerer – selve læringsmuskelen som skal gjøre jobben i skolen….

Ludvigsen-utvalget

Ludvigsen-utvalget

Ludvigsen peker på fagovergripende kompetanser og nevner spesielt metakognisjon! Hurra for alle oss som har kjempet og grått for å få til refleksjon inn i skolen (mappemetodikk blant annet). Vi har jo sett hvor viktig der er med refleksjon og metablikk på egen læring. En kan ikke lære effektivt før en vet hvordan en selv lærer. Læring er ikke å lese eller høre informasjon – det er å tenke, reflektere, diskutere og skrive! Først da internaliserer en informasjonen og det blir kunnskap. Dette krever mer arbeid, men til gjengjeld så sløser man ikke bort tid på uendelige forelesninger som man ikke husker mer en 20% av – om man er heldig.

«Ha mot til ikke å overlesse skolen!»

Professoren pengterte også det mange har sagt i skolen i mange mange år. Skolen har for mye innhold! Før hadde vi kunnskapsmangel i dag har vi informasjonsoverflod. (Var du klar over at mengden informasjon på internett dobles hver 12.måned?) Og det er her slaget vil stå. Hva skal bli og hva skal ut? Nå er informasjon et klikk unna. Hvor mange uker med vikinger skal vi ha i skolen i dag? Hvor mye skal vi undervise om vikingene for at elevene vet nok? Jeg skal heldigvis ikke svare på det. Det vil bli et blodig slag – håper jeg! Vi trenger en real debatt! Ludvigsen påpeker at vi må jobbe mer med metoder, tenkemåter, begreper, prinsipper og sammenhenger. Takk og amen.

Ludvigsen-utvalget

Ludvigsen-utvalget

Jeg tipper at mine venner på formgiving spretter sjampanjekorkene i dag 🙂 Det har jeg lyst til med mellomfag i Kunst og håndtverk. Praktisk estetiske fag må styrkes i skolen! Endelig!

Diskusjonene vil sikkert gå høyt om utsagn som «..vi må få mindre mål og tydeligere progresjon i læreplanene». Ja for er det antall mål som er greia? ER det ikke innhold og hvordan disse er formet? Vi kan ha et stort mål for alle elever vi: Skolen skal hjelpe elevene til å bli nyttige samfunnsborgere for fremtiden! 🙂 Fra spøk til alvor. Det er ikke antall, men kvalitet og innhold. Jeg for min del er mest spent på progresjonen – hvordan skal den utformes? Gleder meg!

Ludvigsen-utvalget

Ludvigsen-utvalget

Profesjonsutvikling av lærere fikk plass i åpningstalen. Ja det var forventet. Men jeg ble litt skuffet over at han fokuserte så entydig på fagkunnskap – når han faktisk åpner med å si at fagovergripende kompetansene er like viktige som fag! Og han påpeker at «Det som ikke er knyttet til fag – blir ikke vektlagt i skolen». Dette er jeg som IKT-lærer svært spent på å se utfallet av!

Som en forlengelse av at metakognisjon blir fremmet avslutter han med at vurdering for læring skal videreutvikles og bruker et eksempel på vurdering av sosial og emosjonell kompetanse! Spennende! La oss alle håpe at @konservativ er like nytenkende som professor Ludvigsen og hans utvalg!