Stikkord

,

For mange er heutagogy et fremmed og nytt begrep. Det finnes ikke så mye på norsk om dette heller så jeg vil prøve å gi en kort og lettfattelig forklaring.

Heutagogy is the study of self-determined learning

Direkte oversatt er heutagogy studien av selvbestemt læring. Vi snakker ikke så mye om ”selvbestemt læring” i Norge, men ”selvlæring”. Så forenklet kan vi si at heutagogy er studie av menneskers selvlæring. Søker du på nettet etter self-determined learning (selvbestemt læring), får du ofte opp søk med ”self-determination theory” (selvbestemmelsesteori). En skulle tro at det var det samme. Men bakgrunnen og historikken for disse to er forskjellig. Self-determination theory (selvbestemmelseteori) dreier seg i stor grad om motivasjonen for selvlæring. Heutagogy er hentet fra Self-determined learning (selvbestemt læring) som er mer opptatt av hvordan mennesker lærer. Heutagogy er ikke hentet fra self-determination theory (selvbestemmelseteori), men begge har røtter i den oppfatningen av at mennesket har egen vilje og kan lære seg selv. Det er heller ingen motsetninger i disse to perspekivene – men de har altså ulik historikk.

  • Self-determination theory = motivasjonen for selvlæring
  • Self-determined learning = læren om hvordan en selvlærer

Self-determination theory largely concerns motivation. Self-determined learning is more concerned with how people learn. It was not derived from self-determination theory but both have roots in the notion of human agency.

Heutagogy er også et forsøk på å utfordre en del ideer om undervisning og læring som fortsatt råder i den lærersentrerte utdanningen i dag.

Hvordan kan vi skal DELE kunnskap i stede for HAMSTRE den?

Bill Ford (1997) eloquently puts it ‘knowledge sharing’ rather than ‘knowledge hoarding’

Heutagogy ser fremover og på HVORDAN vi kan lære å lære (livslang læring), som allerede er en grunnleggende ferdighet i den samfunnsstrukturen vi har i dag. En struktur som har vært og fortsatt er utsatt for hurtige og uendelige endringer.

I selvlæring er det viktig at elevene tilegne seg både evner og kompetanse. Kompetanse forstås her som både å tilegne seg kunnskap og ferdigheter, mens evne er elevens tillit til egen kompetanse. Med andre ord er det viktig at elevene får evne til å handle hensiktsmessig og effektivt i problemløsning, og kunne formulere nye problemstillinger, og kan takle dette både kjente og ukjente omgivelser i denne hurtigendrende samfunnsstruktur vi har i dag (Cairns, 2000, s. 1, som sitert i Gardner, Hase, Gardner, Dunn, og Carryer, 2007, s. 252).

Følgende egenskaper sees på som essensielle:

  • self-efficacy – å ha metasyn på egen læring ; å vite hvordan man lærer og at man kontinuerlig reflektere over egen læringsprosess
  • å ha kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter som fungerer godt med andre og at man er åpen og kommunikativ
  • at man er kreativ, det betyr her spesielt i å kunne bruke kompetansen en har i nye og ukjente situasjoner, ved å være tilpasningsdyktig og fleksibel i sin tilnærming
  • å ha positive verdier (Hase & Kenyon, 2000; Kenyon & Hase, 2010;. Gardner et al, 2007).

Ikke ulikt det vi finner i 21.århundrest ferdigheter med andre ord.

Kilde

Heutagogy Community of Practice – Advancing the Theory and Practice of Self-Determined Learning. What Is Heutagogy https://heutagogycop.wordpress.com/history-of-heutagogy/

Blaschke, L.M. (2012). Heutagogy and lifelong learning: A review of heutagogical practice and self-determined learning. International Review of Research in Open and Distance Learning, 13(1), 56-71. Retrieved from: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1076/2113

Hvis du ønsker mer informasjon finner du en rekke heutagogy artikler, foredrag og presentasjoner på: http://bibblio.org/u/The%20Heutagogy%20Collection/collections