Stikkord

, , ,

Jeg har undret meg mang en gang over argumentene som fremheves fra motstanderne av IKT i skolen. Argumenter som jeg med letthet kan finne gode motargumenter til. Vi har en situasjon hvor partene legger seg i skyttergravene og bruker kraftig retorikk. Hva er det som gjør at vi har havnet i en slik «ping-pong» diskusjon?

Jeg har ikke svar på alt, men jeg har vært med så lenge nå at jeg tror at vi ildsjeler og IKT-forkjempere må innrømme at vi har gjort mange feil på veien. I tillegg har vi fått hjelp av innkjøpere og skoleeiere på veien til denne elendige hengemyra.

På 80- og 90-tallet var EDB viktig. Alle så og var enige om at EDB ville ta over mange oppgaver i samfunnet og det å lære seg EDB og DATA var en fremtidsrettet og nyttig kunnskap. Innkjøpere gjorde store og viktige innkjøp. Vi var på hugget! DATA var svaret på det meste. Men DATA var vanskelig og man måtte ha tekniske kurs for å få det til. De fikk rene DATA-kurs og tykke oppskrifter på hvordan ting skulle gjøres. IT-bransjen ble de nye vaktmesterne og vi fikk mange ansatte som ville gått under navnet «Narvestad» i dag. Når brukerne av DATA spurte IT om hjelp fikk de masse svar på «ITeisk» og de datt av i løpet av de første setningene. Brukerne var ikke sentrum for innkjøp eller drift. De lærte at DATA var vanskelig!

Så kom staten inn og forlangte at alle skulle bruke DATA. Læreplanen av 1997 forlangte at alle skulle ha ”Grunnleggende ferdighet i bruk av digitale verktøy”. Ingen var helt sikre på hva det egentlig betydde, men vi fikk en generell enighet i at alle skulle i hvertfall kunne bruke e-post, tekstbehandling, regneark og presentasjonsprogram! Vi satte strøm på gammel praksis. Opplevelsen av å få dette tredd ned over hodet var stor, og skolen ble samtidig et sted hvor alt skulle inn. Lærere fikk knapt nok tid til grunnleggende ferdigheter. Så kom PISA.

Vi som ivret for IKT på 2000-tallet argumenterte med at dette var «gøy», «morsommere»,»motiverer mer», «lærer bedre», «lærer fortere», «lærer mer». Lærere hang etter som et slips og fortsatte å gjøre det de alltid har gjort; for det var ingen som fortalte dem hvordan IKT skulle brukes metodisk. IKT ble rett og slett gamle pedagogiske metoder med strøm på, og de forventede læringsutbyttene uteble. Vi gikk i stede inn i 2010-tallet med elever som surfet på sosiale medier og IKT som ikke virket! Brukerne fikk nå my mindre kurs for nå skulle de jo kunne dette!

I dag 2014 står vi med skjegget fullt av postkasser. Vi står i den situasjonen at digitale ressurser og programvare er blitt superenkelt å bruke. Den gemene hop mener og har erfart at å lære DATA er vanskelig! I tillegg bruker de våre egne argumenter mot oss. «Skal skolen være lett? Morsom? Vi har ikke tid til å ta DATA-kurs». Innkjøpere og skoleeiere har brukt millioner på datautstyr, og mener at nå har vi hatt dette så lenge så nå må de bare ta dette utstyret i bruk! Vi har en skyttergravdiskusjon i aviser og i akademia, vi har forskningsrapporter som viser med all tydelighet at IKT «ikke virker» elevene lærer ikke mer, samtidig som vi har forskningsrapporter som viser at IKT «virker» og midt oppi dette har vi skoleledere og lærere som har gått trøtt og lei på maset om all denne IKTen.

2014 er her og forskning viser at det brukes mye mindre tid på IKT-opplæring enn tidligere. Samfunnet ellers bruker IKT mer og mer, ja det er ikke mulig å være innbygger i Norge i dag uten å være digital. Lærerutdanningen generelt bruker IKT til kommunikasjon, tekstproduskjon og presentasjoner, men lærer ikke studentene opp i metodisk bruk av IKT – fordi lærerne selv ikke kan dette! Etter tre tiår med EDB, IT, DATA og IKT har få lærere fått metodisk kurs i hvordan teknologien endrer arbeidsmetoder og hverdagen vår. Lærere må på eget initativ gå på kurs som Digital Kompetanse i Læring for å lære å bruke all den vanskelige DATAen i klasserommet. For så å oppdaget at – det var jo ikke vanskelig!

Etter tre tiår med EDB, IT, DATA og IKT har få lærere fått metodisk kurs i hvordan teknologien endrer arbeidsmetoder og hverdagen vår.

Og for å gjøre det hele komplett så er det nå på trappene å omdøpe «digital kompetanse» til «profesjonsfaglig digital kompetanse» for lærere. Og jeg må bare spørre: hvem skal lære opp hvem?