Stikkord

, , , , , ,

Å skrive seg til læring. Studentene skriver generelt for lite i sitt læringsarbeid. Ved å innføre fagblogg og mappeoppgaver har vi på Digital Kompetanse i Læring tvunget studentene til å jobbe mer med faget gjennom å reflektere og lære i bloggarbeidet. Ved å formalisere studentvurdering og bruke mer tid på å veilede studentene har vi fått mye bedre resultater. Å innføre fagblogg og flytte timer fra leksjoner til veiledning er det smartest trekket vi har gjort! (første innlegg)

Dette er en serie blogginnlegg om bruk av mappemetodikk og fagblogg i høyere utdanning. Bloggserien representerer det syn og den metode som brukes på Digital kompetanse i læring ved Høgskulen i Volda.

Anusorn P nachol freedigitalphotos_net

Anusorn P nachol freedigitalphotos_net

 • Bruk tekstbehandler til kladden, fordi der er stavekontroll
 • Gjør en brainstorm/idemyldring over alt som skal med – skriv punktvis usystematisk – bruk gjerne lang tid på dette. Det er nå teksten skapes.
 • Systematisere alle punkter (tankene) som henger sammen tematisk, fjern det som ikke skal med
 • Del opp alle punkter i innledning, hoveddel, avslutning
 • Skriv teksten. Ikke skriv for langt – men det er lov å ha lenger tekst i første utgave: Skriv langt om det er nødvendig i starten – kort ned til eksamen ved å gå gjennom egne tekster (i stede for bare å lese faglitteratur) og revider dem.
 • Bruk stavekontroll.
 • Kopier teksten over i bloggen
 • Skap interesse; gjør den mer søkbar ved å bruke bilder. Bildefilene bør ha gode navn for å bli gjenkjent i Google og de bør ha bildetekst. Bruk alltid CC-bilder, bilder du har fått lov å bruke eller egne bilder.
 • Skap interesse; gjør den leservennlig ved å lage en ingress – et kort sammendrag av teksten for å gi leseren en mulighet til å få et overblikk over teksten. En ingress er bare på noen få linjer. Denne skal være i fet skift.
 • Gjør bloggen søkbar og bli med i den offentlige debatten. Legg til lenker i teksten ved å lenke teksten opp mot relevante steder som Wikipedia, fagsteder, medstudenter, skolen din, osv. Google ser etter faglig gode tekster med mange lenker.
 • Bli med i debatten. Tilbakespor om det er nødvendig, kommenterer du en annen tekst skal teksten alltid tilbakespores.
 • Gjør bloggen brukervennlig: hold bloggen ryddig ved å legge til kategori og stikkord

Litt mer å lese på kommer her: