Stikkord

, , , ,

 

En typisk samtale mellom en lærer og en elev:

Lærer: Forstår du?

Eleven: Ja.

 

Samtalen mellom lærer og elev kan oppstå etter at eleven har stilt et spørsmål, og læreren har forsøkt å svart på det. Men hva er det som er oppnådd?

 • Har eleven sagt ja fordi han eller hun ikke ønsker å stille flere spørsmål?
 • Hva mener læreren at forståelse i denne sammenhengen betyr?
 • Hva tror eleven?
 • Hvis du ikke vet hva forståelse betyr; hvordan vet du da at du forstår noe?
 • Eller enda verre: hva vet vi om en annen person forstår?

Hvis du hevder å ha kunnskap om noe, men du klarer ikke å svare på spørsmål så kan du ikke si at du kan det. Selv om du har lært svaret på noen spørsmål, og du ikke kan svare på nye spørsmål om emnet, så forstår du ikke fullt ut. Forståelse er forskjellig fra ren memorering. For eksempel om du memorerer et kart så kan du gir veibeskrivelser til folk (selv til steder du aldri har vært, eller som du aldri har gitt retninger til). Da kan du si at du forstår området. Det er en grad av forståelse – å være i stand til å svare på spørsmål om et område etter å ha memorert, men full forståelse er evnen til å svare på spørsmål og gi forklaringer. Forståelse kan også involvere annen atferd enn bare verbal atferd. Hvis du forstår hvordan du kjører en bil, så er du faktisk god til å kjøre bil.

Det er flere komponenter i forståelse:

 • Kunnskap (betydning)
 • Sammenheng (sette ting i sammenheng til det en kan fra før)
 • Likheter og forskjeller
 • Sympati
 • Evner

Basiskunnskaper

Du trenger å vite noe om et emne for å forstå det, men bare kunnskap er ikke nok. Det er en forutsetning, men ikke en definisjon av forståelse. For eksempel, om du husker et kart kan du fortsatt gå deg vill! (Fordi du ikke klarer å bruke kunnskapen). Hvis du hevder å forstå et ord i vitenskap, så vill du være i stand til å definere ordet. Du vill da vite betydningen av ordet.

Likheter og ulikheter

Forståelse innebærer også at vi kan legge merke til likheter og ulikheter. Så hvis du lærer ordet hund, må du lære å forstå at ordet gjelder mange forskjellige typer hunder, og at det ikke gjelder andre dyr som katter. I første omgang kan det være vanskelig, men for å få en bedre forståelse trenger vi å forstå at ordet hund ikke referere til ulv og rev.  En lege som forstår en bestemt sykdom trenger å vite hvordan denne sykdommen er lik andre sykdommer, men også forskjellig fra andre.

Sympati

Sympati er viktig i all forståelse. Når du forstår en annen person så vet du hva som ”skjer inni denne”.  Du forstår hvordan denne tenker og evner å forestille deg den indre samtalen som foregår der. Du bruker dine evner for sympati og empati. Det er å vite hva som ”foregår på innsiden” av en annen person.

Grader av forståelse

Det er grader av forståelse:

 • Evnen til å reprodusere informasjonen
 • Evnen til å vite betydningen av noe
 • Evnen til å vite innholdet av noe
 • Evnen til å dyktig utføre oppgaver på et området.
 • Evnen til å vite betydningen og viktigheten av ting
 • Evnen til å gjøre vurderinger, beslutninger og vurderinger på et området

For eksempel kan en histoirelærer be en elev om å gjengi en kongrekke. Dersom eleven kan gjengi denne, da har eleven kopiert informasjonen, men har ikke oppnådd mye forståelse. Når en elev forstår betydningen da kan denne uttrykke informasjonen på forskjellige måter og forklare det på forskjellige måter.

Å vite er et mentalt kart som eleven kan undersøke. Det innebærer noe dypere enn bare kunnskap. Det kan bety å kjenne prinsippene og være i stand til å gi nye eksempler på prinsipper og evnen til å anvende denne informasjonen. Ofte forstår du faget godt nok til å gjøre mange eller alle av de ovennevnte, men du kan fortsatt ha problemer med å utvise dyktighet i den rette situasjonen med de rette folkene til rett tid. Dette er evnen til å utføre uten tanke og å handle dyktig i områder som omfattes av faget.

Når du virkelig forstår et område kan du ta avgjørelser, bestemme og gjøre vurderinge innen for området. En nybegynner vet ofte ikke hva den skal gjøre når den står overfor et problem, eller den kan ikke vurdere hva som er nyttig eller ikke. Når du får full forståelse er du i stand til å ta avgjørelser og ganske enkelt bedømme verdien.

Beviset på forståelse

Du kan si at du virkelig forstår noe om:

 • Du kan gi definisjoner
 • Du kan gi eksempler
 • Du kan bruke saken i din hverdag eller yrkesliv.
 • Du kan ta avgjørelser og løse saker som ikke er umiddelbart enkelt.
 • Du føler deg vel i emnet

 

Læreren og eleven

For at en lærer skal kunne sjekke elevens forståelse, trenger læreren å få eleven til å gjøre noe eller noen ting som illustrerer studentenes forståelse. På denne måten kan både student og lærer være sikker på at forståelsen er der. For eksempel, hvis en lærer har undervist en elev et nytt ord

 • kan læreren be eleven å definere ordet læreren kan be studenten om å bruke ordet i et par setninger – eleven forstår ordet til en viss grad.
 • læreren legger merke til at eleven bruker ordet i hverdagen – eleven har forstått ordet

 

Les mer her: www.trans4mind.com/personal_development/MindDev/understanding.htm+&cd=1&hl=no&ct=clnk&gl=no