Stikkord

, , , , ,

Bloggposten er skrevet etter inspirasjon fra NKUL 2014 og Ann S. Michaelsens sesjon. Dette er min visjon – men hvordan komme dit? Bloggposten vil inngå som et refleksjons- og diskusjonsnotat på studiet Digital kompetanse i Volda.

 • Rektor på skolen er en IKT-ildsjel
 • Endringsvilje gir kultur for utprøving og testing
 • Skolen har kultur for å dele og samarbeide
 • Pedagogikken styrer IT-avdelingen
 • Den lokale skolen er åpen og en del av det globale klasserommet

Hva foregår i klasserommet?

Fagene er ikke de sammen som vi har i 2014, de er tverrfaglige emner. Det undervises i tverrfaglige emner for å skape forståelse for den verden vi lever i. De 5 basisferdighetene er de viktigste ferdighetene elevene oppøver. I tillegg vil alle elever (fra 1-12 klasse) lære å lære og skape ved at:

 • De lærer digital studieteknikk, nettvett og kildekritikk
 • De lærer refleksjon og bruker tid på å reflektere over egen læring alene og med andre
 • De lærer kritisk tenkning og øver evnen til å stille de utfordrende spørsmålene
 • De lærer å identifisere problemområder og finne kreative løsninger
 • De er med på nyskapinng og innovasjon
 • De lærer å forstå prosesser og teknologiforståelse
 • De lærer fortellingsteknikk i alle teksttyper
 • De lærer å ikke gi opp og prøve igjen (Grit)

Fordi dette gir en helt annen skole og andre elever vil elever og lærere få valgmuligheter som motiverer for læring;

 • Læreren viser tillitt til at elevene selv vet hva de skal gjøre og tar rollen som grensesetter, tilrettelegger og veileder.
 • Det er elevene som bestemmer hva de vil jobbe med og hvordan de vil jobbe med tema og kompetansemål. De velger, stiller spørsmålene og finner svarene.
 • Elever lærer å vurdere egen læring og som ser hva de trenger å gjøre for å bli bedre i fagene.
 • Elevene lærer å gi konstruktiv kritikk og hverandrevurdering.
 • Lærere og elever skape engasjerende presentasjoner og oppgaver
 • Lærere og elever bruker effektiv nettundervisning for læring gjennom støttende og lett tilgjengelige instruksjoner og fortellende filmer.
 • Lærere og elever har engasjerende undervisning med interaktive whiteboards eller lignende som tar opp diskusjoner og produksjoner.
 • Alle lærere og elever evaluerer fortløpende nye nettresursser.

Skolen samarbeider i det globale klasserommet: der læringen også finner sted utenfor klasserommet og eksperter og andre samarbeispartnere blir invitert inn.

Hvordan jobbe globalt med klassen (inspirasjon fra Ann S. Michaelsen):

 • Mikroblogging for informasjonsinnhenting, deling og kommunikasjon
 • Elevblogg for å lære gjennom å skrive og reflektere og for å skape mening
 • Samarbeidsblogging for erfaringsutveksling, deling, diskusjon og læring på tvers av landegrenser
 • Sosiale nettverk og grupper for kommunikasjon og deling, men brukes også for å skape sosiale bånd, bli kjent og skape trivsel, også på tvers av landegrenser
 • RSS feed for informasjonsinnhenting fra blant annet elev- og samarbeidsbloggene
 • Videokonferanse for å kommunisere og sosial interaksjon på tvers av landegrenser