Stikkord

Vi voksne har ansvar for ungene i samfunnet om det er gjennom å ha unger selv eller å være lærer, barnehagelærer eller rett og slett være en voksen. «Nabokjerring» har i mange år vært et negativt ladet ord, men jeg ønsker å pusse støv av denne merkelappen. Vi voksne er der hvor ungene er, men vi bryr oss ofte ikke over hva som skjer. Vi er på sosiale medier, vi er i gata på bussholdeplassen og hjemme. Men hvor ofte «bryr» du deg om ungene?

Skal vi voksne forstå digital mobbing, må vi først forstå og anerkjenne hvilken plass internett har i barn  og unges liv (Staksrud 2013:19)

Dette er det viktigste og vanskeligste sitatet i hele boka. Forstår vi voksne hvor viktig internett er i barns liv? Vil vi noen gang ha mulighet til å forstå dette fullt ut? Vi voksne er digitale innvandrere, ungene er digital innfødte (Krokan, 2009). Det betyr ikke nødvendigvis at ungene er flinkest til alt i det digitale, men det betyr at det digitale er en del av deres selvbilde og er derfor så knyttet til deres liv at de kan ikke se seg selv uten den digitale identiteten.

Kilder:

Krokan, A. Gamliser digitale immigranter og innfødte (2009) <http://arnek.wordpress.com/2009/06/06/gamliser-digitale-immigranter-og-innfdte/&gt; publisert i  http://www.insidetelecom.no/ (Lest 22.2.14)