Generelt finner jeg dokumenter opptil 15 år tilbake i tid på høyskoler og universiteters nettsider. Jeg lenker til disse, med en tillit som er skapt gjennom de siste årene med internett, og tar det som en selvfølge at universitet og høyskoler lar dokumentene ligge. Selv etter at kurs er avsluttet.

I høst planla vi vårtemne Didaktisk bruk av IKT, i studiet Digital kompetanse i læring. Vi la opp en god del nettressurser, som vanlig, og sjekket at alle fortsatt var intakt – at vi ikke hadde lenkeråte. Vi har ført opp Femavsnittsmetoden til Karl Henrik Flyum som inspirasjon til akademisk skriving.  Av de ti første treffene på Google på «Femavsnittsmetoden» finner du at 7 er enten laget av han eller andre henviser til han. Flyums metode er brukt på utrolig mange steder, til og med en haug med steder i Danmark. For å nevne noen av de store som lenker til Flyums nettsted så har vi NDLA, Høgskulen i Stavanger, Høgskulen i Lillehammer, Høgskulen i Bergen, Høyskolen i BuskerudNaturfagssenteret, Skrivesenteret.no osv. Det er med andre ord en tekst som er valgt av mange. Det er en tekst basert på en metode fra Amerikanske «five paragraph essay”, men han har fornorsket den og gjort den veldig brukervennlig. Tusenvis av mennesker bruker hans arbeide.

Vi har et par begrep i dag ”The Wisdom of the Crowd” og Folksonomy. Disse to begrepene omfavner denne situasjonen godt. Internett er vår felles hukommelse. Det er i dag i akademiske kretser vanligere å legge ut på nett enn å gi ut papir. Det som legges på nett blir ikke alltid lest. Det som leses og deles mye får gjennom dette et kvalitetsstempel. Flyums arbeid med femavsnittsmetoden er et slikt arbeid. Hans arbeid får 1.plass på Google, generiske søk. Det betyr at hans arbeider er høyt verdsatt.  Og Flyums dokumenter kan både elever og studenter bruker.

1. januar 2014 var Flyums dokumenter borte. Hele nettstedet er nå «Forbidden!» Jeg sender følgende spørsmål til Universitetet i Oslo:

Her på Høgskulen i Volda bruker vi Femavsnittsmetoden. Men nå etter nyttår er denne lagt ned og jeg lurer på om det er en feil eller om det er med hensikt? Ser at det er mange stor institusjoner som lenker mot domenet deres og de vil også få samme utfordring som oss. Jeg har ikke lastet ned disse pdfene, ei heller våre studenter fordi de lå jo så fint plassert hos dere 🙂 Nå har vi i midlertid fått et problem. Kan du hjelpe?

mvh Marianne Hagelia

Svaret jeg fikk var:

Takk for at du har gjort meg oppmerksom på dette. (…) Den skrivepedagogiske fellestjenesten som det er lenket opp til fra hans side, finnes ikke. Siden vil derfor nå bli slettet. Du vil finne diverse lenker til femavsnittsmetoden på Google.

Med vennlig hilsen ….

Det gikk et døgn før jeg svarte. Det ikke til å tro tenkte jeg. Det kan ikke være slik, tenkte jeg igjen. Så dagen etter sendte jeg dette:

Jeg velger jeg å tro at du svarte uten å ha tenkt så mye over min forespørsel. Jeg skal prøve å forklare hvorfor dette er en sak vi i de store utdanningsinstitusjonene bør være bevisste vårt samfunnsoppdrag.

Vi har et par begrep i dag ”The Wisdom of the Crowd” og Folksonomy. Disse to begrepene omfavner denne situasjonen godt. (…)

Jeg håper dere tar opp denne saken og vurderer på nytt hva dere skal gjøre. Disse dokumentene er ikke mulig å finne andre steder og ikke vil vi finne dem andre steder heller. Dokumenter fra et universitet er et kvalitetsstempel i seg selv – nå har internettbrukere kvalitetsstemplet dette i tillegg. Og jeg vil nevne at NDLA (www.ndla.no) lenker opp Flyums dokumenter. NDLA er en av Europas største læringsressurser, eid og driftet av 17 norske fylkeskommuner. NDLA har 3,3 millioner besøk i 2013 og 30-40 000 besøk daglig.

Dette dreier seg altså om noe mer enn bare noen enkle dokumenter. Dette dreier seg om tilliten som er skapt og forventningen om at høgskoler og universitet lar kvalitetsdokumenter ligge.

mvh Marianne Hagelia

Det hviler et spesielt ansvar på utdanningsinstitusjonene om å drifte vår felles hukommelse. Å laste ned andres tekster og legge ut på egen server er uhørt, om en da ikke har en svært god forklaring sammen med lenken. Høyskoler og universiteter har alltid vært et sted å hente kunnskap og den nye digitale tiden er intet unntak. Det er nå mye enklere for den vanligere mannen i gata å få tilgang til informasjon og kunnskap enn tidligere.

Svaret fra professoren på Universitetet i Oslo er ikke til å ta feil av. Universitetet har ikke skjønt hvordan samfunnet i dag er bygget opp. Hva felles hukommelse er, hvordan vi i dag lærer, hvilket ansvar som ligger i det å forvalte vår felles hukommelse og hvordan man tar vare på gode tekster. Denne masteravhandlingen er ikke hans tekst, den omtaler hans tekster som så mange andre. Flyums tekster er borte og mange tusen studenter har mistet et supergodt verktøy. I respekt for hans arbeid har jeg  laget et blogginnlegg for å bøte på det tapte og for å ta vare på hans tanker.

Her er en lenke til Marianne Ligards masteroppgave om femavsnittsmetoden:
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/34116/Ligaard-Master.pdf?sequence=1

Hilsen….(professor på HiO)