Stikkord

, , , ,

I sist blogginnlegg diskuterte jeg profesjonsbegrepet opp mot faglærer- og lektorkompetansen. Jeg argumenterte med Stave og Irgens og slo fast at profesjonsutøvere har fordypningskunnskap innenfor et bestemt yrkesrettet kunnskapsområde.

Irgens argumenterer for at en profesjonell trenger kunnskap om organisasjon og ledelse. Skal man være profesjonell faglærer så må man ha kunnskaper om hvordan man skal organisere og lede.  Faglærer må ha kunnskaper om hva som kjennetegner en organisert virksomhet. Gjennom mange år som lærer kan jeg ikke være mer enig. Det er ingen overdrivelse å si at lærere=ledere. Lærere skal lede barn og ungdom. De skal hjelpe dem frem til en fremtid de ikke kjenner. En tilsynelatende umulig eller i bestefall en vanskelig oppgave.

  • Vi har vel alle hørt om den nedstøvede professoren innerst på et kontor på universitetet? Han som er umulig å forstå – men vi alle VET at han kan faget kjempe godt. Mens hans evner for å organisere og tilrettelegge for læring hos sine studenter ikke er like vel utviklet.
  • Eller hvor mange av oss har kunne fortelle historien om den dårlige læreren vi hadde en gang som helt tydelig kunne faget sitt veldig godt – men som totalt manglet formidlingsevnen.
  • Og hvor mange har ikke vært i gruppearbeid hvor ALLTID noen sniker seg unna? Jeg har ikke tall på alle de gangene elever kommer til meg og forteller at hun ikke vil jobbe med den eller den fordi han sniker seg unna og lar henne gjøre jobben (farlig å begynne med han og henne her, men det ER med vilje…).

Organisasjonskunnskap kan binde flere profesjoner sammen. Og i VGO skal den binde sammen en rekke ulike profesjoner som bilmekaniker-, fysikk- og samfunnsfaglærer. Og i litt for stor grad er det i VGO bygd ut et stort nett av skylapper og tette vegger mellom fag. Tenk for en fantastisk læring det hadde vært for den skoletrøtte eleven som går på bilmekklinja fordi han liker å skru, om han hadde fått testet ut fysikkens lover i bremsekapasitet og hatt en diskusjon med samfunnsfagslæreren om bilens plass i det moderne samfunn? Drømmesituasjon! Men hvor langt er det fra drøm til virkelighet? Vel vi har alle tre lærere på samme skole. Eleven har ikke fysikk, men han har naturfag og det er kun en organisasjonsutfordring å få det til. Departementet har nå kommet med enda et prosjekt, FYR  –  yrkesretting av fellesfagene. Et dokuement som sier at departementet vil at vi skal og hvordan man kan – jobbe tverrfaglig.

Bilde

Skal man få en skole til å fungere og lærere til å samhandle på tvers av fag så må man ha en felles forståelse for utfordringer og problemsstillinger som angår det felles kunnskapssamfunn (skolen) man er en del av. Og hvem skal besitte denne kunnskapen? Og hvem skal lede an?

Harvardprofessoren Chris Argyris sier det slik:

Profesjonelle har en kunnskapsbeholdning som begrenser deres læring. De innrømmer sjelden at de tar feil og de vet ikke hvordan de skal lære av de feil de gjør. Når de blir utfordret, går de i forsvar og tenderer til å flytte oppmerksomheten vekk fra seg selv og over mot atferden til andre…de tar i bruke et forsvarpreget resonnement (Irgens 2007:21(Argyris (1991))

Vi må alle inneha kunnskap som integrerer fagområder og ulike profesjoner ellers kan profesjonskunnskapen være med på å hindre oss i å lære. Professor Irgens strukturerer den kunnskapen de profesjonelle behøver i tre hovedtyper. Selvsagt er det nærliggende å si om disse tre, men med skolebriller på er det ikke alltid like selvsagt at:

1) En profesjonell må lede seg selv og organisere sin egen arbeidsdag. Det er jo en beskrivelse på en lærerhverdag! Lærere er i stor grad autonome og autonomien øker i takt med skoleårene og størrelsen på skolen! Det er mye mer samarbeid mellom fag på barneskolen enn på VGO og jobber man på en liten skole eller en linje med få elever (en klasse på hvert trinn) jobber man i stor grad alene.

2) Profesjonelle er ofte en del av grupper. Selv om læreren er mye alene i klasserommet så er han likevel en del av minst et team. Kunnskap om samhandling er viktig! Selv i klasserommet er dette en dyd av nødvendighet!

3) Den profesjonelle lærer jobber sjelden eller aldri alene. Denne jobber i en skole og er en del av skolenorge – en større helhet. Det er formelle regler og bestemmelser som bestemmer hvordan vi skal arbeide. Kunnskap om organisert virksomhet er viktig! I mange sammenhenger har jeg erfart at kunnskap om organisasjonen er hullete hos lærere. De kjenner ikke til alle lover og regler og de kjenner ikke godt nok til den formelle organisasjonen de er en del av.

Det å være profesjonell lærer betyr at man kan pedagogikk og en del av pedagogikken er didaktikken som handler om undervisningslærens hva, hvordan og hvorfor.

  • Hva står i fagplanens kompetansemål
  • Hvordan er opp til læreren
  • Hvorfor er bundet opp til læreplanen (inkludert den generelle delen og lokalt læreplanarbeid)

Hvordan er altså opp til den profesjonelle læreren å avgjøre. Hvordan er styrt av de fem basisferdighetene, vurderingsreformen osv. Departementet, skoleeier og skolens lokale planer styrer en god del dette hvordan. Mye styrer altså dette hvordan, men det kan i mange tilfeller se ut som om det er fullstendig opp til den enkeltes forgodtbefinnende hvordan og ikke  minst hvor mye dette hva og hvorfor skal få oppmerksomhet fra lærerens side. (Selvsagt setter jeg det litt på spissen her.)

Jeg er for øyeblikket rådgiver i fylkeskommunen og har ansvar for IKT i skolene. Det er litt av en utfordring! Hva lektoren skal gjøre finner denne i fagplanene. Der finner han ord som multimodalitet, modellering, visualisering osv. Den femte basisferdigheten digitale ferdigheter finnes i både fagplaner og den overordnede generelle læreplanen, det er et hvordan! Å koble dette hva med hvordan er for meg helt naturlig. Men det er ikke like naturlig for lektoren i VGO. Det har vært en voldsom motstand å spore blant flere lektorer – som fortsatt er der i 2013. Når jeg leser Argyris utsagn over så humrer jeg i barten: dette har jeg både sett og hørt – mange ganger!

Jeg provoserer videre og spør:

ER man profesjonell lærer når man står på sitt og sier at internett skal stenges, IKT ødelegger for læringen og at tavleundervisning er best?

Nytt den 21.11.13 Les også dette innlegget «Lærerne som ikke vil lære»

 

Kilder:

Irgens, E (2007) Profesjon og organisasjon