Stikkord

, , ,

Notater fra NKUL 13

Morten Søby presenterer fremtidens muligheter (fra Horizon report OECD)

Synergieffekter for bedre læring (OECD) : IKT åpner for nye muligheter for vurdering

Læringsanalyse : Stor datatilfang gir muligheter for kontinuerlig formativ vurdering.

 • Indikatorer er viktig i læringsanalyse
 • Å se helhetlig på utdanning er viktig
 • Må ha tydelige mål for utdanningen – slik at det er mulig å måle
 • Eleven skal være i sentrum!
 • Den gode praksis er viktig å se på – Hvordan lærer elever best? Hvilken metode med IKT?

Nytt tankesett fra Pisa: de vil fokuserer på samarbeid og problemløsning i fremtiden – dette vil de nå teste. (Min kommentar: da er det jo viktig at vi jobber i forkant med dette!)

 • Fortløpende vurdering av elevene
 • Kartleggingsprøver er viktig – hvor står eleven?
 • Ved læringsanalyse får vi viktige data for å styre skolene
 • Det lages nå en kunnskapsbank og pr dd har de hatt 55 tusen elever gjennom – nå skal disse prøvene «kvernes» og analyseres
 • Digital dømmekraft i 8. Klasse skal nå sjekkes. Språk, realfag og samfunnsfag er først ut – Digital dømmekraft i språk, digital dømmekraft i realfag osv ikke faget altså!
 • Pr nå er det en frivillig ordning med disse digitale prøvene – det er en politisk sak om de blir obligatorisk.
 • Digital dømmekraft i Samarbeid og digital dømmekraft i problemløsning? Ligger på tegnebordet….jmf Pisa…

Heimdal Vgs presenterte forsøk med internettilgang på eksamen våren 2012
Det var i en liten skala og kun små fag i 2012

 • Eksamen skal være en motivasjon for å lære.
 • Internett er stengt fordi man er redd for kommunikasjon – som er fusk

Dagens praksis er urettferdig:

 • Det er ulik praksis fra skole til skole
 • Urelevant eksamensform da den ikke reflekterer virkeligheten
 • Det ligger mye informasjon på nett som elevene trenger
 • Gammeldags læringssyn

15 skoler 123 elever fikk prøve dette samt 22 lærere som deltok med fagene

 • Internasjonal engelsk
 • Reiseliv og språk

Spørsmål i forkant:

 1. Hvordan forebygge fusk? Bruk av kilder og plagiat. Fusk er kommunikasjon!
 2. Forberedelse er å bruke tid på Internett i faget og kildebruk
 3. Kontroll under eksamen : forskjell på hvordan de løste dette. Noen hadde teknisk kontroll andre hadde flere vakter.

Evalueringen ble gjort av Rambøll : intervju, konsekvenser, observasjon osv

Elevene mente at det var nyttig når de var ferdige
Lærere var mer delt i synet på denne løsningen (åh sjokk…)
Man trodde at faglig sterke elever ville ha en fordel – det var feil! Flere svake gikk opp i karakter og flere sterke elever gikk ned i karakter!
Sensorene så ikke de store forskjellene, men de mente at det kunne se ut som at de som hadde hatt internettilgang gjorde det litt bedre enn de som ikke hadde det
Det er viktig å ha klare retningslinjer på hva kommunikasjon er!

 • Elevene følte seg mye trygger i eksamens situasjonen
 • De sjekket ord og uttrykk
 • De ble mer bevisst at det ikke var lov å skrive av

Direktoratet utvider til fire fag og 34 skoler i 2013

Digitale verktøy
Øystein Johansen

Må ha harmoni mellom læreplan, vurdering og lærerutdanning – og det er det jo ikke kommenterer han med haha 🙂

Vi er omgitt av et teknologisk mangfold som vi må forholde oss til med vårt intellekt!

Learning analytics er et nytt forskningsfelt.
Vi har et vurderingsgap! Dette er en global rapport (men den er helt klart sann i Norge også – min erfaring!)
Vurdering skal bygges inn i arbeidsprosessen. Samle opp og agregere masse data. Datastøttet underveisvurdering blir viktig fremover.
Automatisk retting er også prøvd ut 🙂 det er dynamitt i norsk skoleverden….

Klarer pedagogikken å være en veiviser for teknologisk innovasjon for læring og vurdering?

Pedagogikk og policy må vise vei for å tilrettelegge for nye læringsmiljø!

Det ER forskjell på fusk og plagiat!!!!!

20130506-125916.jpg