Stikkord

,

Like spennende hvert år og i år kommer selveste Kristin Halvorsen! Men først litt musikk 🙂 jeg elsker studentsamfunnet!

20130506-110135.jpg

Godt å se og høre at statsråden vår er digital! Da har vi et godt utgangspunkt og så får vi håpe at hun drar med seg ledere under seg også!

20130506-110749.jpg

Hun er opptatt av omvendt undervisning – at vi må tenke nytt og legge tilrette for læring og ikke bruke tiden på teknikk. Bra Kristin!

Hun viser til viktige utviklingsområder:
Vi må bruke andre virkemidler
Arbeidsdagen vår er annerledes

Utfordringen:
Hvordan vi tenker når vi bruker teknologi
Mer tilpasset opplæring.
Hun viser til spennende prosjekter som matematikk: Fjernundervisning – den virtuelle matematikkskolen

Omvendte klasserom:
Lekser, er det riktig å gjøre alene?
Lære i «fred og ro!» Er det det riktige? Nei dette er gammeldags mener jeg vi har sosiokulturelt tankesett i dag!
Hun snakker mye om omvendt undervisning – spennende!
Moocs universitetene legger ut sine leksjoner og foredrag (gratis).
Du kan få foreleser på Noblepris nivå. Hvor som helst i verden.

Enorme muligheter i spill – hun elsker fjortiser 🙂
Barn bruker mye tid på spill og lærer mye på fritiden
De blir underholdt og får umiddelbar belønning
Lærer som tar dette i bruk kan få umiddelbar og god oversikt over fremgang og utfordringer
Personvern er en utfordring.

Har vi infrastruktur til alt dette?
Mye tyder på at vi ikke har det…
Hun trenger tilbakemeldinger på hva som må gjøres for å få det så bra at lærere kan konsentrere seg om læring og ikke teknikken.
Prøv det ut på skolene – ikke vent på at dep skal komme med anbefalinger og dokumenter
Tenk offensivt . Ikke vent, men del på erfaringene!
Vær med å snu tankegangen.

Elevene ligger foran i mange sammenhenger – teknisk ja ikke faglig 🙂
Det skal vi ikke være redd for – nei det er riktig vi må utnytte den tekniske kunnskapen deres 🙂
Inviter dem inn, og la de komme med forslag
Utfordringen blir å sikre kvaliteten

Hun peker på at kreativitet, samarbeid, motivasjon, endret tankesett, fokus mot læring og ikke teknikk!

Storingsmelding: «På rett veg http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-20-20122013.html?id=717308» http://goo.gl/wfVqg