Stikkord

, , ,

Creative Commons er en ideell organisasjon, etablert i 2001, som jobber for å øke antall åndsverk (bilder, tekster osv) som alle lovlig kan dele med andre og bygge videre på.

Hovedvirksomheten deres har vært utarbeidelsen av forskjellige typer lisenser som opphavsmenn kan benytte på sine verk. Ved å CC-lisensiere sitt verk sier opphavsmannen fra seg noen av Åndsverkslovens rettigheter, og gir dermed andre mulighet til å benytte verket i forskjellige sammenhenger.

Rune Mathisen i Telemark har laget et dokument som forklarer dette nærmere. Dokumentet kan du laste ned her.

Anbefaler dere å høre på Sofaprat om denne problematikken av Arnt Eriksen og Thomas Moen.