Stikkord

, , ,

Hvert år utgir The New Media Consortium (NMC) Horizon Report. Dette er et forskningssamarbeid som prøver å beskrive trender og teknologier som antas å få stor innflytelse innen utdanning verden over de kommende årene. Jeg har gått igjennom de to siste rapportene for å finne trender til vår strategiske plan for bruk av IKT i Østfold fylkeskommune. Grunnen til at jeg gikk igjennom begge er at dette er en fremtidsrapport og da er det morsomt å se om 🙂 2012 hadde rett så langt – og hadde rapporten rett? Ja jeg er redd for det….

De sterkeste trendene nå er at:

 1. Folk forventer å kunne jobbe, lære og studere når og hvor de vil.
 2. Teknologiene vi bruker er skybasert, og IT-støtte er desentralisert.
 3. Vi samarbeid mer og dette endrer måten læring struktureres.
 4. Nettet har en overflod av ressurser og det blir stadig mer utfordrende å forstå våre roller som lærere.
 5. Utdanningstrenden er nå å inkludere nettbasert læring, hybridlæring og samarbeidsmodeller.
 6. I klasserommet legges det mer vekt på utfordringsbasert og aktiv læring.

Det å ha teknologi er ikke lenger nok. Teknologien må ha en oppgave, en mening, for både lærere og elever og det må være den rette teknologi som er valgt av skolen, læreren og eleven.

Kunnskapen om didaktisk bruk av teknologi i skolen er for liten. Lærere må få opplæring i teknologien og hvordan de skal bruke denne i klasserommet.

Tradisjonell vurdering passer dårlig med de moderne formene for læring (inkludering av sosiale medier, samarbeid på nett osv) Disse tingene skjer ofte i den virkelige verden, men de akademiske beslutningstakere er ikke der enda.

Skolesystemet med skoleeier og skoleledelse forstår enda ikke det faktum at digital kompetanse er en svært viktig ferdighet i alle fag og profesjoner. For ofte er det prosesser og praksis som begrenser bruken av ny teknologi i skolen.

Men det er likevel positive ting å spore i rapporten som peker på to viktige ting:

1) det kan spores en endring i holdningen hos skoleledere og skoleeiers vilje til å gi lærere lov til å integrere ny teknologi i klasserom

2) det er nå kommet bedre metoder i å undervise lærere i hvordan de skal bruke teknologien i klasserommet.

Teknologilisten for trendene for de neste 5 årene fremhever rapporten følgende områder, i kronologisk rekkefølge:

 1. E-bøker
 2. Mobil teknologi (apps og tablets)
 3. Augmented Reality
 4. Spillbasert læring
 5. Bevegelsesstyrte medier
 6. Læringsanalyse

The 2013 NMC/EDUCAUSE Learning Initiative Horizon Report

 1. Åpenhet – begreper som åpent innhold, åpne data, og åpne ressurser, sammen med forestillinger om åpenhet og enkel tilgang til data og informasjon – er verdifullt.
 2.  Åpne nettbaserte kurs (MOOC) blir utforsket i stor skala som alternativer og supplementer til tradisjonelle universitetskurs.
 3. Man krever oftere kompetanse fra universitetsutdannede som er ervervet fra uformelle læringsarenaer enn på universiteter.
 4. Det er en økende interesse for å bruke nye type kilder for å personifisere læringsopplevelsen, tilpasse læringsprosessen og for resultatmåling.
 5. Rollen som lærere fortsetter å endres på grunn av de enorme ressursene som er tilgjengelige for studentene via Internett.

Teknologilisten for 2013

1 år eller mindre:

Massively Online Open Courses (MOOC)

Tablet Computing

2-3 år

Games and Gamification

Learning Analytics

4-5 år:

3D printing

Wearable technology

De viktigste trenden framover er åpenhet: på og utenfor campus. Åpne læringsressurser er noe vi vil se mer og mer av, mens forskerne understreker at det også vil bli et økt behov for å redigere innholdet som ligger åpent på nett.