Stikkord

, , , , ,

Portefjølje

Det er skrevet mye om å dokumentere elevenes læring. Hvordan fanger vi opp hva som skjer når elevene tilegne seg kunnskap? I tillegg er det et enormt fokus på teknologi og teknologibruk. Hvordan klare å henge med som lærer?

Med et nytt fokus på autentisk læring, dokumentasjon og et fokus på å innlemme teknologien på en pedagogisk god måte i klasserommet kan man slå sammen tre fluer i et 🙂 Den aktive og intresserte lærer kan lære like mye og nesten like ofte mer enn elevene. Så hvordan kan en intressert lærer dokumentere og lære – sammen med teknologien?

Organisering:  Vær innovativ – bruk for eksempel Evernote eller OneNote, for å dokumentere og reflektere din egen læring OG dokumentere dine timer og det elevene gjør. Disse programmene kan lese alle filtyper (teksttyper) og organiserer for deg. Du kan nå disse uansett hvor i verden du er. Muligheten til å få tilgang til dine egne filer fra hvor som helst og fra hvilken som helst enhet er alltid viktig og vil bli enda viktigere i fremtiden. Disse programmene er enkle å lære seg. Dette er en fremtidsretter arbeidsmåte.

Bilder: Det visuelle dokumenterer mer enn 1000 ord! Hvordan det ser ut i starten og slutten av arbeidsøkten i klasserommet. Noen ganger er det et «action shot» av elevene i en aktivitet som er viktigst. Hvordan startet dere? Hva skjer i rommet når de jobber?  Hvordan var det når dere sluttet? Bruk datamaskinens innebygde kamra.

Lyd: Audio klipp av elever i faglig diskusjon. I en gjennomhøring av lydfilen i etterkant vil mye av læringsarbeidet kunne avdekkes. OG du vil kunne lære noe av dine egne oppgaver – var de lett å forstå, for lette, for vanskelige osv. Bruk datamaskinens innebygde opptaksfunksjon.

PDF-filer: Mange bruker datamaskinen til undervisning. Ta vare på disse undervisningsøktene som PDF med tid og sted slik at de blir mindre og ”uredigert” – da vil du ha en dokumentasjon av hva var det du gjorde til vil hvilken tid. Ved hver arbeidsøkt i klasserommet så ha en åpen digital notatblokk som du noterer små notater fra timen. Et sitat fra en elev. En liten ting du må huske selv osv. Hvor langt kom dere osv. Dette blir små notater som dokumenterer hva du skal huske og hva du skal gjøre neste gang. Lagre siden med tid og sted.

Dette er en aktiv bruk av porteføjle – for mange kjent fra mappemetodikken som elevene skulle gjøre. Men ta i bruk denne teknikken selv og få en god utvikling som person og lærer. En portefølje med lyd, bilde og tekst som dokumenterer det som skjer i arbeidsøktene. Den er systematisk og letter dokumentasjonsarbeidet for deg og dokumentere timene dine. Arbeider man strukturert vil man lære masse om seg selv og elevens læring i tillegg vil du lære mye av de forskjellige tekstene elevene skal lære (lyd, bilde og film) og du vil lære masse om teknologien. Å gå på kurs er sikkert fint – men aktiv bruk og systematisk arbeid gjør livet letter både for lærer og elev og det utfordrer begge og gir det alle ønsker: bedre læring og bedre undervisning!

OneNote er muligens den største hemligheten i Office-pakken. Mange har denne på maskinen uten å vite om den. EverNote er både i gratisutgave og man kan kjøpe fullversjon.