Stikkord

, ,

Jeg kom litt sent og fikk ikke med meg hele foredraget, men her er et sammendrag. Ellers kan du finne mer på Twitter under #elevpc12 og http://samskrive.ndla.no/elevPC12

Stikkord for sosiale medier i dag:

Stickiness – å holde brukeren.
Definisjon: Den tiden som man bruker over en periode på en side. Stickiness er målt gjennomsnittlig pr minutt pr mnd man bruker på en side eller et nettverk.
Hvis du ikke betaler for produktet ER du produktet!

Friksjonsfri deling – alt du gjør gjør, ser og opplever deler du med andre.
Private rom er i ferd med å bli offentlige. Jmf Spotify/Facebook.

Facebook er nå i ferd med å børsnotere seg som vi vet fra før betyr hardere kjør på økonomisk inntjening. Hva er det da Facebook har? Jo personlig informasjon av millioner av mennesker rundt om i verden….

Nettalmenningen – startet som fritt, men eies nå mer og mer av noen store selskaper….

Nettbrett og smartphone: 90-95% av de mest populære appene er spill ”Mye spill og dill” Klarer de å realisere potensiale sitt? De er ikke tilpasset de prosessene som man har i bedriftene og skolene, enda.

90% av alle data som produseres i dag er produsert de siste 2 årene! Mye data er fra sensorer.

Behovsmetting – folk får nok
It-bransjen beveger seg lenger og lenger opp i Maslows behovspyramiden. Selvrealisering: Hvem vi er som personer – det er slitsomt. Folk viser tegn på trøtthet allerede.

Det handler om tillit!
Data blir mer og mer tilgjengelig og det er mer og mer data som er lagret på færre tjenester. DropBox osv. E-postmengden vil på grunn av disse delingstjenestene bli mindre. Vi legger mer og mer av vårt liv ut i skyen. Dette er vårt liv og vi må ta vare på det jmf PS2 affæren. I Tuisia var det nær ved at myndighetene kom inn på alle innbyggernes facebook-konto – opposjonelles vennenettverk ville bli avslørt. Dette ble avslørt ved en tilfeldighet.

Vekselsvis oppmerksomhet: Mange blander sammen multitasking og task switching…

Post PC alderen – ideen om at den ene skal erstatte den andre – Newt mener at ofte utfyller disse seg heller. PC gjør de tunge jobbene, så har vi mobiler og brett til lettere og andre oppgaver. Er fremtiden post-PC da vil fremtiden være apps og ikke nett. Ingen enkel standard for apper. Killer-apps? Ønsker heller -> Killers-standard – retning mot mer åpenhet. Vi vil se flere som selger innhold på nettet. HTML5 er den store forandringen – den er mer platformuavhengig.

Følg nøye med på brettmarkedet – dette er ikke avklart enda. Om 10 år vil man fortsatt snakke om skolen som en teknologisinke.

Konklusjoner: grunnleggende mål for skolen er å forberede eleven på samfunnet der ute: Der er det ulike løsninger og mange måter å angripe løsninger på. Derfor bør det være åpning for flere løsninger i skolen

Newt henviste til en undersøkelse der det viser seg at 90% ikke bruker sosiale medier i arbeidet! Det bør skolen ta inn over seg – mener han. (Jeg kommenterer det lenger nede…)

Han mener det er mange som har et evangelistisk tonefall der ute – MEN verdens største it-selskaper er usikre på fremtiden…tenk deg om før du blir evangelisk. Skynd deg langsomt. Sosiale medier, nettbrett og smart phone er i teten fortsatt i dag og man skal teste ut – men len deg litt til bake og se på hva de store selskapene prøver å gjøre MED deg. Vær kritisk. Fremtiden blir ofte ikke så kul som man hadde håpet – husk at de fleste fremtidens hus er allerede bygd!

Jeg personlig syns at Erik Newt har et noe negativt menneskesyn. Vi mennesker har vært igjennom mange dommedagstider tidligere og tidene har ikke vist at det har blitt så ille som dommedagsprofetene vil ha det til. Mennesket har en iboende overlevelsesevne og IT er bygd og driftes av mennesker og det har vist seg tidligere at disse fremtidsspådommene ikke slår til. Vi har sunn fornuft og sier i fra før det blir for gale!

PC gir lærerne konkurranse i klasserommet. Jeg mener det er sunt at lærerne får litt konkurranse – de må gjøre noe med sin egen undervisning! Konkurranse er sunt!

Paneldebatt i etterkant av Newt:
Stenge Internett? Hvilken virkelighet definerer vi oss inn i? Trives vi best i vår egen pedagogisk boble og krydrer med litt IKT? Nei vi bør heller se på: Hvilket handlingsrom gir IKT?

Kommentar fra panelet: Skolene/fylkeskommunene bør gå mot “Bring Your Own Device” nettverk. Min kommentar : ja takk!

IT-sjef: “Tar PC for mye plass i klasserommet? En kunst og en kamp for å holde på interessen hos elevene. Vi skal ikke være kulere enn Facebook!”

Dette må jeg kommentere: HALLO! Det handler ikke om kulhet! Det handler om å fortelle skape interesse for fagstoffet! DET sliter mange lærere med. Unger blir avsporet uansett!

Påstand: Sosiale medier er ikke designet for skole!
Dette må jeg kommentere: MEN DET VAR IKKE Office-pakka HELLER! Denne påstanden forstår jeg rett og slett ikke. Den må komme fra en som ikke har peiling på IKT-metodikk.

Tankekors: Bruken av Facebook-bruk er høy blant folk i lavere sosiale lag. De blir mer lei seg når ting går galt der enn de med høyere utdannelse. De tar Facebook mer alvorlig…(kilde?)

Tanker:
• Hvor stor plass har den 5.ferdigheten fått ute i klasserommet?
• Forstår vi det teknologiske landskapet rundt oss?
• Samarbeidsteknologier er viktige videre i fremtiden.
• Vanskelige å dokumentere investering i IKT i skolen og hva man får igjen…

Rektor: Pc tar ikke for stor plass den er på FEIL plass! Økt didaktisk kompetanse hos lærere! Samt mer klasseromsledelse! Flink rektor det ☺

Problematisiering av brett og smartphone opp mot PC.
Konsument-dings – produsent-dings? Noe pasiviserende opp mot det aktiviserende.
Motsvar: for enkelt å si dette! Elever har en annen måte å prodsere ting på! Konsument-dingsene er flinke til å produsere – PC er ikke like gode til å produsere på samme måte! Bra sagt!!!

“Sosale medier er vel heller Asosiale medier!” Hvor mange steder er mannen medlem? New millenium learners: fant både isolasjon og at sosiale bånd skapes og identitet skapes!

Åpent eller lukket for sosiale medier?
“Et tapt løp! De kommer seg rundt uansett! Full kontroll vil dere aldri klare!
Ta heller kontroll på tjenester og ta diskusjonen med lærerne – hva om leverandøren går konk? Hva gjør dere da?” jmf bruk av gratistjenster på nett.

At elevene ikke følger med i timen: “Det er for lettvint å sende ballen tilbake til læreren alltid!” Denne læreren måtte stadig be elevene om å legge ned skjermen…. Men kjære det handler fortsatt om klasseledelse! Herre min når du må be elevene om å legge ned pc flere ganger i timen så bedriver du ikke klasseledelse!

Eleven i panelet ønsker mer kontroll av internett fra læreren.
Min kommentar: “Når en lærer legger tilrette bruk av sosiale medier og har klasseledelse – vil da elevene ønske å bli sperret ute? “ Jeg tror ikke det, det er min erfaring. Min påstand er at elevene har ikke mer kunnskap og erfaring enn sin egen og den er avhengig av hvilken lærer de har hatt.

Rune fra Telemark: “Dette handler om kunnskapsmangel hos lærerne og ikke et adferdsproblem hos elevene.” Han henviser til tallmateriale. AMEN!

“Om noen år er skolen heldigital – da slipper vi de dumme debattene vi har i dag!”

Sandvika: I fremtiden kan teknologien organisere undervisningen på helt andre måter enn vi i dag ser!
☺ avsluttes debatten med!