Stikkord

, , ,

Oddbjørn By Forfatter av Memo og norgesmester i hukommelse har en kronikk i Aftenposten 1.april hvor oversrkiften er «PC-en ut av klassrommet». For min del trodde jeg vi var kommet lenger –  men så går det opp for meg! Dette er et PR-fremstøt som lærere rett og slett biter på (meg inkludert!). Du skal ikke kunne mye PR for å se og lese at dette er en kronikk som er skapt på basis av ønskete om å yt PR for sin egen sak. «Å mele sin egen kake» het det i gamledager 🙂

Likevel Oddbjørn drar frem en haug av argumenter jeg møter i hverdagen som skoleeier. Og noen av dem bør løftes frem. For dette handler om læringssyn og et stort skifte i en organisasjon som har levd med samme læringssyn siden 1700-tallet: «Læring = pugging» og «Øvelse gjør mester!». Nå i dag er informasjonen «et klikk unna» og da blir det «å pugge 10 Belgiske byer» meningsløst. Men skal vi hive ut puggingen fordet? Nei! For all del! Det kan vi ikke for vi har fag som MÅ pugges. Språk og realfag er gode eksempler på det.

I tillegg er det en utstrakt idè blant lærerne der ute om at når elevene har måtte kjøpe denne PC’en (eller har fått den slik som i Østfold) så kan man ikke nekte dem å bruke den? What? Så siden elevene har PC’en så skal man bruke den hele tiden da? Jmf kalkulatordebatten for noen tiårsiden…..

«Elevene i vgs i det fylket der jeg har undervist blir i praksis tvunget til å kjøpe ny PC når de begynner. Denne PC-en har skolen monopol på å levere. Da går det ikke an å nekte dem å bruke den i timene.»

Det er dette jeg møter. Lærere som tror at de ikke kan be elevene om å legge ned skjermen. Trist men sant! Dette hanlder om klasseledelse og kunnskap om PC og programvare i klasserommet.

Et annet argument jeg hører ofte er at «Det har dessverre blitt kjøpt inn store mengder tekniksk utstyr uten å tenke over at de som skal bruke dette trenger opplæring.» Som skoleeier har man et stort ansvar for å tilrettelegge for etterutdanning. Det har blitt satt av mye tid til opplæring og rektorer har brukt mye tid på dette. MEN dette nye har vokst frem som et tohodet troll i stadig endring. Først så lærte man å programmere, så lærte man Dos-kommandoer og alle F-tastene, så måtte man lære seg av med Dos-kommandoer for å lære seg vinduer osv osv. Det er ikke lett å være hverken skoleeier, rektor eller lærer! Men vi i skolen er da ikke alene? Resten av verden har gått samme læringsstige. Det er da vitterlig sånn at også arbeidstakerne har et ansvar for å sette seg inn i denne nye arbeidshverdagen. Det finnes ikke en arbeidsplass som ikke har måtte endre seg etter at dataen ble introdusert. Selv «vaskedamene» må registere sine timer på en data. Det er et velkjent problem – eller mange lærere mener det er et nødvendig onde – at skolen henger etter for å skape stabilitet. Stablitet eller bakstreversk? Det er det denne debatten skulle ha dreid seg om.

Oddbjørn har rett i at elevene må lære seg pensum, at Wikipedia og Google ikke er der på eksamen. Men han legger imidlertid et premiss til grunn for argumentene sine i kronikken: Nemlig at prøvene og eksamen skal vise kunnskap som kilder ikke skal kunne hjelpe eleven med. Dette har med læringssyn å gjøre. Vis meg den arbeidsplassen som ber sine ansatte å hoste opp kunnskap på komando! Skolen er en oppkonstruert institusjon for å forberede elever på en verden der ute. Denne konstruksjonen er i utakt med samfunnet. Men konstruksjonen har fått sprekker – store sprekker. Heldigvis! Nå er det på trappene med nye prøveformer til eksamen og da MÅ prøveformen som å teste faktakunnskaper falle bort. Refleksjon og bruk av de tilgjengelige kildene som finnes er viktig i arbeidslivet. Jeg tror de gammeldagse prøvene dør bort sammen med en generasjon lærere – det håper jeg.

Jeg er enig i at en PC kan være en stor distraksjonsfaktor for alle, elever som fint hadde klart å være ukonsentrerte på egen hånd. Husker selv hvordan jeg satt og var ukonsentrert i timene uten å gjøre noen ting! Jeg så fremover på læreren, men hørte ikke et ord av hva denne sa. Man trenger ikke en PC for å bli umotivert, ukonsentrert eller lei. Det man som lærer har hatt problemere med til alle tider er å holde interessen oppe blant den unge skare av befolkningen. Det er dennes oppdrag! At ukonsentrerthet har fått et nytt navn endrer ikke innholdet. Jeg pleier å si at jeg skal ut i sirkusringen når jeg skal til time. All forskning viser at vi mennesker ikke klarer å holde interessen/konsentrasjonen oppe mer enn maks 15 minutter i en forelesning. Så hvorfor fortsetter vi da å tyte disse unge fulle med snakk? Time etter time? Skulle være morsomt å ta en titt på timeregnskapet over når elevene har utbytte av undervisningen og hvor mange timer som har vært helt bortkastet! Jeg tipper at vi kunne ha halvert skolegangen! Men så må vi ta til følge at læring også har med forståelse å gjøre og det tar tid så kanskje vi likevel skal bruke så lang tid – men se på hva det er vi gjør feil?

«PC kan være et godt arbeidsverktøy både pedagogisk og praktisk i utøvelse av et yrke, men uten målrettet og resultatorientert veiledning om riktig bruk, er den ofte til mer skade enn nytte.» 

Arne Krokan diskuterer i sitt blogginnlegg at elevene i vgs ikke får noen systematisk opplæring i å bruken av PC og alle de programmene som den blir levert med. Når de blir studenter klarer de ikke å bruke PC til hjelp i læringen på en god måte. Dermed faller de tilbake på det de er mest vant med, spill og surfing på nettet. Elever og lærere kan ikke bruke PCen. Her har vi FORTSATT en jobb å gjøre: både lærere, rektorer og skoleeier. Utviklingen går sin gang den – det nytter ikke å sitte på gangen og vente på nye tider eller å sitte der og nekte å være med på hurtigtoget som farer forbi «alt var så mye bedre i gamledager……»