Stikkord

, ,

Nytt rammeverkt for grunnleggende ferdigheter ble lagt ut den 20.februar 2012. Disse skal ligge til grunn i arbeidet med nye fagplaner. For morroskyld la jeg inn teksten for de digitale ferdighetene inn i Wordle. En morsom generator som måler hvor mange ganger et ord blir brukt i en tekst. Denne gir oss et flott bilde i form av en ordsky og man får et visuelt bilde av teksten. De ordene som er mest brukt og dermed blir oppfattet som «viktigst» blir dermed størst. Her er resultatet:

Det som umiddelbart fattet min interesse var ordet «dømmekraft». Sammen med digitale, medier, verktøy, ressurser, ferdigheter og bruk skal man utvise dømmekraft – evne til å vurdere. Det er virkelig et emne som er forsømt i dag. Elever av i dag viser ikke alltid god dømmekraft i sin bruk av nettet. Her har skolen og hjemmet et stort ansvar.

TIPS! Om bruk av Wordl i undervisningen.