Stikkord

,

Det følgende er hentet fra Ian Rowlands rapport «Online reading and power browsing»
Understanding online behavior, Trends in scientific reading….

Nettekornets natur

Nettekornet lagrer mange informasjonsnøtter, men det distraherte ekornet går sjelden tilbake for å undersøke nøttene i dybden. Det ønsker seg bare flere informasjonsnøtter!

  • Horisontal informasjonssøk: skummlese 1-2 sider av en nettbasert kilde, går sjelden eller aldri tilbake
  • Navigasjon: mye tid til å navigere, mer enn å sjekke innhold
  • Power søking: kjapp og lite dveling, mye klikking
  • Ekorn oppførsel: hopper vekk fra materiale enten ved å laster ned til senere lesing, bokmerker uten å sjekke nærmere eller klippe og lime
  • Kildekritikk: sjekker ikke kildens troverdighet ved å kryssjekke rundt andre lignende kilder
Det Ian Rowland har funnet gjelder ikke bare de unge – det gjelder alle unge både før, nå og de som kommer. Dette gjelder deg og meg. Det er ikke bare barna av i dag som er The Google generation. Vel jeg kjenner meg godt igjen og vet at elevene mine jobber sånn.

Informasjonskunnskap er en av skolens viktigste oppgaver for fremtidens samfunnsborgere!

Hva sier akademikerne selv om sin lesing?

I rarely have time to read a paper from introduction to final conclusions. Typically I will read the methods and look at the results and then skim through the discussion.
Botanist, age 30-39

… finding papers by citations and reading only sections . abstracts of papers does speed up the [research] process
Historian, age 40-49

This does reflect to some extent the changing practices over the past two decades.
Economist, age 60-65

So, what’s new?

Scientists and literature anxiety

It is certainly impossible for any person who wishes to devote a portion of his time to chemical experiment, to read all the books and papers that are published; their number is immense, and the labour of winnowing out the few [of interest] .. is such, that most persons who try .., pass by what is really good.

Michael Faraday 1826 diary entry