Stikkord

,

Elever og lærere skal kunne bruke datamaskiner i alle fag. Digital kompetanse stikker dypere enn at man kan bruke en håndfull dataprogrammer og søke på nett. Det krever at man kan lese og forstå digitale (sammensatte) tekster, og å kunne forfatte digitale tekster selv. Eleven må kunne beherske de kjente genrer og formater, men også kunne være kreativ og skape nye former. For å beherske digitale sammensatte tekster trenger eleven og læreren en forståelse av hvordan teksttypene oppfører seg i digital form. Som tidligere skal vi lære elevene informasjonskompetanse: men i en ny form. Vi skal ikke lenger lære elevene å lete etter en bok i bibliotekets kartotek, vi skal lære dem bibsys, søke på Google, kildekritikk, kildehenvisning, bearbeide informasjon, tilrettelegge informasjon, kollaborativ publisering og publisering i mange kanaler.

Informasjonskompetanse innebærer at eleven kan:
  • Definere sine informasjonsbehov
  • Vite hvor og hvordan man finner relevant informasjon
  • Kritisk vurdere og velge ut informasjon
  • Bearbeide den kreativt og gjøre den til sin nye kunnskap
  • Bruke den effektivt på en etisk forsvarlig måte
  • Presentere informasjonen ved hjelp av ulike medier

Dette medfører (i ALLE FAG!):