Stikkord

, ,


Lærere i dag er den siste generasjonen som har et valg om å følge med på teknologien eller ikke. “Do it for the children’s sake!”. Dette er altså like mye et moralsk spørsmål om å sikre at alle barn oppnådigitale ferdigheter som et krav fra myndighetene. Innføring av IKT som et pedagogisk verktøy i skolen krever en helhetlig forståelse av skoleutvikling. Ideelt sett innebærer dette en dreining mot mer åpne organisasjonsformer, undervisningsformer og kompetanseutvikling hvor elevers og læreres felles kompetanseutvikling og samarbeidsevne er det sentrale. Delingskultur er innført!

Hvert år produseres mer informasjon enn i de siste 5000 år!

Nye tider krever altså nye oppgaver og ferdigheter. Skoleoppgaven må endre seg i takt med tiden. Vi trenger oppgaver som ikke kan googles. Dette gir nye utfordringer for oppgaveprodusent og for oppgaveløseren. Blant annet så er sammenligninger mer aktuelt enn tidligere, prosesskriving har fått en ny renessanse, samskriving er oppfunnet, informasjonskompetanse og kildekritikk er viktigere enn noen gang og vi har fått de nye tekstsjangerne som de nye mediene og ikke minst teknikken nå gir oss muligheter til.